Podatki, rachunkowość

 • 2018-04-17

  Umowa i ubezpieczenie dla pracowników sezonowych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przyjęciu ustawy ws. pomocy przy zbiorach. Jest to odpowiedź na oczekiwania rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw - jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa.

 • 2018-02-25

  Stawki podatku od wartości dodanej

  Komisja zaproponowała nowe zasady dotyczące możliwości ustalania przez państwa członkowskie stawek podatku od wartości dodanej (VAT).

 • 2018-01-04

  E-składka już w obiegu!

  Jeden przelew składkowy zamiast trzech – a czasem nawet czterech – stał się faktem. Pierwsze kilkadziesiąt tysięcy wpłat, które wpłynęły na indywidualne rachunki, zostały już rozliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wkrótce na salach obsługi klientów ZUS pojawią się doradcy płatników składek.

 • 2017-11-17

  Stawki opłat za usługi wodne

  14 listopada 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za wodne.

 • 2017-10-23

  WIR w sprawie ceny skupu 1 q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy

  Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, stosownie do...

 • 2017-09-13

  Opłata recyklingowa to nie podatek

  Opłata recyklingowa za lekką torbę foliową wynika z wymogów Unii Europejskiej i bardzo łatwo można jej uniknąć, używając toreb wielokrotnego użytku. Bardzo lekkie torby foliowe, tzw. zrywki niezbędne ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, będą zwolnione z opłaty.

 • 2017-05-23

  KRUS: Uwaga osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

  Do końca maja jest czas na złożenie w KRUS zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • 2017-05-11

  9,7 mln e-PIT-ów. Nowy rekord!

  Tegoroczna edycja akcji informacyjnej Ministerstwa Finansów „Szybki PIT", rozpoczęła się 2 marca i zakończyła w ostatni dzień składania deklaracji PIT, tj. 2 maja 2017 r. Podobnie jak w ubiegłych latach, objęła swoim zasięgiem całą Polskę. I jak co roku, teraz również padł nowy rekord złożonych elektronicznych deklaracji - 9 670 215, podczas gdy rok wcześniej było to 8...

 • 2017-04-25

  PIT-y tylko do 2 maja

  2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).

 • 2017-04-13

  PIT: Ostatnie chwile na rozliczenie się z pomocą urzędu skarbowego

  Jeszcze przez tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W 2016 roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie więcej, dzięki nowym funkcjonalnościom usługi PIT PFR. Usługa ta jest dostępna dla wszystkich rozliczających się poprzez PIT-37, tj. w skali kraju dla 13 mln...

 • 2017-03-16

  BGŻ BNP Paribas: Nasi klienci mogą rozliczyć PIT za pośrednictwem bankowości elektronicznej

  Klienci Banku BGŻ BNP Paribas mogą za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pl@Net składać do urzędu skarbowego wniosek o przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej.

 • 2017-03-13

  Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

  Już od 15 marca br. składanie rocznych PIT-ów zostanie maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Będzie to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów.

 • 2017-03-07

  Wszystkie PIT-y trafiły do emerytów i rencistów

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała do wszystkich emerytów i rencistów deklaracje podatkowe PIT za 2016 rok