Przepisy i regulacje

 • 2019-09-11

  Wyroku Sądu UE ogranicza monopol Gazpromu w sprawie korzystania z gazociągu OPAL

  – Korzystny dla Polski wyrok Sądu Unii Europejskiej to kolejne, po uchwaleniu dyrektywy gazowej wydarzenie, które ukróca monopol Gazpromu w Europie. To lekcja dla tych, którzy sądzą, że mogą działać na europejskim rynku energetycznym, bez przestrzegania jego zasad – skomentował Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

 • 2019-09-19

  Derogacja w zakresie zazielenienia

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów.

 • 2019-09-18

  Przejrzysty nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-09-18

  Porozumienie Rolnicze – efekty prac

  – Jestem absolutnie przekonany, że najlepszym mechanizmem rozwiązywania problemów rolnictwa jest uzgadnianie z bezpośrednio zainteresowanymi, z rolnikami kierunków działań – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej podsumowującej efekty prac Porozumienia Rolniczego

 • 2019-09-17

  Nabór wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

 • 2019-09-11

  Podkarpaccy rolnicy potrzebują ochrony przed wilkami

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie działań, które ograniczą negatywny wpływ rosnącej populacji wilka na działalność rolniczą i życie codzienne mieszkańców podkarpackich wsi.

 • 2019-09-04

  Pozytywna odpowiedź KE na wnioski Ministra

  Komisja Europejska 28 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek.

 • 2019-08-31

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie...

 • 2019-08-28

  Marnowanie żywności - nowe przepisy

  Prezydent RP podpisał ustawę dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z jej marnowania.

 • 2019-08-28

  Możliwość zakwalifikowania braku wysiewu międzyplonu ścierniskowego (zadeklarowanego jako element EFA)

  Agencja przypomina, że jeżeli z powodu niekorzystnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie mógł dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego (zadeklarowanego jako element EFA) w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., to taki stan faktyczny, może stanowić podstawę do uznania takich okoliczności jako siły wyższej.

 • 2019-08-27

  Wzór świadectwa na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

  Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego do Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Armenii.

 • 2019-08-27

  Przejęto 15 mln papierosów i 20 ton tytoniu

  Dzięki współpracy funkcjonariuszy CBŚP i KAS w ostatnim czasie przeprowadzono dwie akcje ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej. Policjanci CBŚP razem z IAS w Gdańsku przejęli kontener wypełniony prawie 15 mln papierosów o wartości ok. 11 mln zł. Koleją akcję CBŚP przeprowadziło wspólnie z łódzkim UCS, podczas której zlikwidowano magazyn z nielegalnym tytoniem...