Przepisy i regulacje

 • 2024-04-23

  MRiRW w sprawie odszkodowań dla producentów drobiu w związku z wystąpieniem grypy ptaków

  W odniesieniu do zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w polskim porządku prawnym przewiduje się odszkodowania ze środków budżetu państwa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075).

 • 2024-04-19

  Resort rolnictwa w sprawie szacowania szkód "suszowych"

  Resort rolnictwa poinformował, że że prawidłowość działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” potwierdzają wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny (np. średni plon pszenicy w 2022 r. 5,5 t/ha, w 2023 r. 5,4 t/ha, średni plon kukurydzy w 2022 r. 7 t/ha, w 2023 r. 7,3 t/ha).

 • 2024-04-04

  Informacje rządowe oraz projekty uchwał i ustaw rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w marcu 2024 r.

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem pana posła Kazimierza Plocke, zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny.

 • 2024-03-25

  Resort rolnictwa o stratach powodowanych przez zwierzęta rybożerne

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na zmianę podejścia środowisk naukowych do problematyki oddziaływania kormorana na siedliska i gatunki chronione. W przypadku kormorana dotychczas skupiano się przede wszystkim na konfliktach natury gospodarczej i oddziaływaniu tego gatunku na ekonomikę gospodarstw rybackich. W ostatnich latach coraz częściej dostrzegane są i...

 • 2024-03-18

  Wypalanie traw grozi utratą dopłat

  Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

 • 2024-02-28

  Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 • 2024-02-21

  Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami

  W 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

 • 2024-02-08

  Odpowiedź na wniosek o przyspieszenie wypłaty za ekoschematy

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

 • 2024-02-06

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 1 lutego

  Od 1 do 29 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

 • 2024-02-02

  Termin wiosennego nawożenia azotem

  Termin stosowania nawozów zawierających w składzie azot jest ważnym czynnikiem decydującym zarówno o wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, jak również ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku, w tym w wodach.

 • 2024-01-31

  Prawo do zasiłku chorobowego dla rolniczek w ciąży

  Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że osoba ubezpieczona w KRUS ma prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy od 30 do 180 dni choroby oraz w przedłużonym okresie, jednak wymaga to złożenia w placówce KRUS wniosku oraz druku N-14 wypełnionego przez lekarza prowadzącego i stawienia się na komisji lekarskiej. Dotyczy to również kobiet w ciąży. Jednocześnie kobiety w ciąży...

 • 2024-01-22

  Komisarz UE ds. rolnictwa w sprawie odstępstwa od norm GAEC 6, 7 i 8

  W odpowiedzi na pismo KRIR skierowane do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał następujące wyjaśnienia w sprawie wprowadzenia odstępstwa od normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 6, 7 i 8 (GAEC 6, 7 i 8) w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

 • 2023-12-28

  Szacowanie szkód – informacje zawarte w aplikacji

  Zarówno protokół, jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.
.