| Autor: redakcja3

ARiMR otrzymała zgodę na uruchomienie dodatowych pieniędzy na dopłaty do kredytów inwestycyjnych

To oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą wznowić udzielanie gospodarzom nowych preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych. Całkowita ich wartość może wynieść nawet 2 mld zł.

ARiMR otrzymała zgodę na uruchomienie dodatowych pieniędzy na dopłaty do kredytów inwestycyjnych
W ten sposób łączna wysokość kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania może osiągnąć w 2013 r. wartość nawet 3 mld zł, ponieważ 1 miliard zł został przekazany rolnikom już wcześniej. Atrakcyjność tych kredytów wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze są one niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, a po drugie ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie gospodarz spłaca z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR.

Zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do składania wniosków kredytowych w następujących bankach współpracujących z ARiMR:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 2. SGB Bank S.A.
 3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 4. Bank Zachodni WBK S.A.
 5. ING Bank Śląski S.A.
 6. Pekao S.A.

W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

 • na zakup gruntów rolnych (nKZ),
 • na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),
 • na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
 • na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
 • na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),
 • dla młodych rolników (nMR),
 • dla grup producentów rolnych (nGP).

ARiMR przypomina również, że rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą skorzystać ze specjalnych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach tzw. kredytów klęskowych. Oprocentowanie tych kredytów jest dużo niższe w porównaniu z kredytami komercyjnymi. Wynosi bowiem ono  1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadali stosowne ubezpieczenie swoich gruntów czy zwierząt gospodarskich) lub 3% jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie mieli. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokrywa za rolników ARiMR. Kredyty klęskowe  uruchamia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wojewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. Wniosek ten składany jest na podstawie protokołów strat sporządzonych przez wojewódzkie komisje.

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od

 • nKL01 - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę,
 • nKL02 - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę.

Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielane są przez 5 central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją:

 1. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
 2. SGB - Bank Spółka Akcyjna,
 3. Bank BGŻ S.A.,
 4. Bank Zachodni WBK S.A.,
 5. Bank Pekao S.A.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!