gospodarstwo rolne i strony powiązane

 • 2019-10-11

  Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW

  Dotacje i dopłaty

  Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może do 29 października br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata 2014-2020.

 • 2019-08-31

  Za gospodarstwo rolne rekompensata PROW

  Dotacje i dopłaty

  Rolnik, który zakończy działalność rolniczą i przekaże lub sprzeda swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata 2014-2020. Ważne aby rolnik był uczestnikiem w tzw. systemie małych gospodarstw.

 • 2019-09-04

  Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW

  Dotacje i dopłaty

  Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata 2014-2020.

 • 2019-04-19

  Energia elektryczna w gospodarstwie rolnym

  Energetyka

  Głównym źródłem energii wykorzystywanym przez gospodarstwa rolne jest prąd. Jak wynika z badania „Energia elektryczna w gospodarstwie” przeprowadzonego przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas - jeżeli prąd podrożeje, rolnicy będą skłonni rozważyć alternatywne źródła energii.

 • 2019-03-29

  XXIV konkurs na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” rozstrzygnięty

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Zakończyła się dwudziesta czwarta edycja konkursu adresowanego do dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikowały materiały popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

 • 2019-02-26

  Większa pomoc de minimis – jest decyzja KE

  Dotacje i dopłaty

  Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego).

 • 2019-01-01

  Tragedia podczas prac w gospodarstwie rolnym

  Z kraju

  W szczególnie dramatycznych okolicznościach pajęczańscy policjanci, na sygnale „korytarzem życia” przetransportowali do szpitala amputowaną dłoń 14-latka, którą stracił podczas prac w gospodarstwie rolnym.

 • 2018-11-13

  Interpretacja "nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych"

  Przepisy i regulacje

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zwana dalej jako „u.k.u.r.”, wprowadzona została w życie, w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2018-10-11

  Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

  Z kraju

  W czerwcu 2018 r. szacunki odnośnie zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowania na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 • 2018-07-26

  BHP w gospodarstwie rolnym

  Z kraju

  Lato, to czas natężonych prac w gospodarstwie rolnym. Żniwa, sianokosy i niesprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że jesteśmy nieco bardziej nerwowi, mniej uważni i w tym samym czasie chcemy wykonać dużo więcej rzeczy niż zwykle. Nasza nieuwaga i pośpiech sprzyjają wypadkom. Najczęstsze wypadki w okresie letnim to upadki, pochwycenia przez części ruchome maszyn lub uderzenia.

 • 2018-05-29

  Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

 • 2018-03-12

  Agro Akademia Banku BGŻ BNP Paribas w Wielkopolsce

  Targi i konferencje

  Trwa trzecia edycja Agro Akademii Banku BGŻ BNP Paribas, w ramach której specjaliści z różnych dziedzin dzielą się wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów Banku z sektora agro. Ostanie z siedmiu spotkań zaplanowanych w bieżącym cyklu odbędzie się 13 marca br. w Hotelu...

 • 2018-01-31

  Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

  Finanse i prawo

  Nowe przepisy, w przypadku nieterminowego złożenia powyższego oświadczenia lub informacji o zmianach, przewidują obowiązek opłacenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami.

 • 2018-01-04

  Jakie będą warunki przyjmowania pracowników ze wschodu?

  Przepisy i regulacje

  Z początkiem roku 2018 wchodzą w życie zmienione zasady zatrudniania cudzoziemców. Pozwolą one na legalną pracę obcokrajowców w Polsce nawet przez dziewięć miesięcy. Przepisy te obejmują przede wszystkim osoby zatrudnione sezonowo w rolnictwie.

 • 2017-12-29

  MRiRW nt. ubezpieczenia w KRUS rolników, którzy przekażą gospodarstwo

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które...