| Autor: redakcja1

Handel drobiem

Ogniska grypy ptaków zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej skutkowały zamknięciem dla unijnego eksportu części pozaunijnych rynków zbytu, co spowodowało ograniczenie możliwości wywozowych.

Handel drobiem
W okresie styczeń-listopad 2021 r. kraje Wspólnoty wysłały na rynki krajów trzecich (bez Wielkiej Brytanii) 1,4 mln ton mięsa drobiowego, czyli mniej o 12% niż rok wcześniej. Głównymi kierunkami dostaw tego asortymentu były: Ghana - 213 tys. ton, Ukraina - 150 tys. ton i Demokratyczna Republika Konga - 129 tys. ton.

W przypadku wolumenu importu odnotowano zwyżkę. Kraje UE sprowadziły około 482 tys. ton mięsa drobiowego, a więc więcej o 1% niż w porównbywalnym okresie 2020 r. Drób na teren UE sprowadzany był głównie z Brazylii, Tajlandii i Ukrainy.

W czasie jedenastu miesięcy 2021 r. wzrósł eksport drobiu z Polski, ale tempo wzrostu było niewielkie. W okresie styczeń-listopad 2021 r. z Polski wysłano blisko 1,7 mln ton produktów drobiowych, czyli o 0,2% więcej niż przed rokiem. Duży negatywny wpływ na wyniki handlowe otrzymywane przez krajową branżę drobiarską miały głównie ogniska grypy ptaków oraz pandemia koronawirusa, które skutkowały ograniczeniami w handlu międzynarodowym w pierwszej połowie 2021 r. Pozytywnymi czynnikami wspierającymi wysyłkę drobiu z Polski był sprzyjający dla eksporterów kurs wymiany złotego wobec euro oraz konkurencyjność cenowa polskiego asortymentu na rynku UE. Zgodnie z danymi KE w 2021 r. przeciętna średniomiesięczna cena tuszek kurcząt w Polsce należała do najniższych w UE i była o 49–75 euro/100 kg mniejsza od średniej w UE.


Tagi:
źródło: