handel drobiem i strony powiązane

 • 2019-12-05

  Ceny tuszek polskich kurcząt niższe niż unijnych

  Drób i jaja

  Ceny tuszek kurcząt w Polsce są mniejsze niż ich średnia cena w UE.

 • 2019-11-07

  Spadek cen mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Przeciętne ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE.

 • 2019-10-29

  Większy eksport drobiu

  Drób i jaja

  W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. wywóz mięsa drobiowego z krajów UE do krajów trzecich wzrósł o 9,7%, a import o 10,5%.

 • 2019-05-17

  Spadek cen drobiu

  Drób i jaja

  Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły, przede wszystkim w wyniku szybszej obniżki cen w Polsce.

 • 2019-05-20

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2019 r. ok. 232 tys. t mięsa drobiowego, a więc więcej o 11% niż przed miesiącem i o 3,1% niż przed rokiem.

 • 2019-05-14

  Wzrost cen tuszek kurcząt

  Drób i jaja

  Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w 2018 r. wyniosła 7,30 zł/kg i była o 4,1% większa niż w poprzednim roku.

 • 2019-05-10

  Spadek produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2019 r. ok. 209 tys. t mięsa drobiowego, a więc mniej o 12,2% niż przed miesiącem, ale więcej o 7,7% niż przed rokiem.

 • 2019-01-24

  W 2019 r. może wzrosnąć światowa produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Ceny drobiu w Polsce w 2018 r. były według MRIRW większe o 3,4% niż w 2017 r.

 • 2019-01-24

  Mniejsza produkcja mięsa drobiowego

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w listopadzie 2018 r. 253 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 3,5% mniej niż przed miesiącem, ale o 5,9% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-12-20

  Wzrost cen mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniosła 7,35 zł/kg i była wyższa o 5,3% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

 • 2018-12-19

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.

 • 2018-12-05

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały we wrześniu 2018 r. 241 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 9,5% niż przed miesiącem i o 7,1% niż przed rokiem.

 • 2018-10-18

  Większe ceny drobiu

  Drób i jaja

  Ceny zbytu kurcząt patroszonych otrzymywane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były we wrześniu 2018 r. o 6,7% większe niż przed miesiącem.

 • 2018-10-22

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w sierpniu 2018 r. 220 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 2,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,5% mniej niż przed rokiem.

 • 2018-10-13

  Spadek produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w lipcu 2018 r. ok. 214 tys. t mięsa drobiowego, czyli mniej o 2,7% niż przed miesiącem i o 5,7% niż przed rokiem.