handel drobiem i strony powiązane

 • 2021-05-02

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Drób i jaja

  W 2020 r. w związku z występowaniem ognisk grypy ptaków na niektórych obszarach UE, nastąpiło pogorszenie uwarunkowań handlowych, co z kolei przełożyło się na ograniczenie unijnego eksportu drobiu.

 • 2021-03-27

  Unijny handel drobiem z krajami trzecimi

  Drób i jaja

  W związku z występowaniem ognisk grypy ptaków w niektórych obszarach UE nastąpiło pogorszenie uwarunkowań handlowych, co z kolei skutkowało ograniczeniem unijnego eksportu drobiu.

 • 2019-01-24

  W 2019 r. może wzrosnąć światowa produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Ceny drobiu w Polsce w 2018 r. były według MRIRW większe o 3,4% niż w 2017 r.

 • 2018-12-19

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.

 • 2018-10-22

  Wzrost produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w sierpniu 2018 r. 220 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 2,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,5% mniej niż przed rokiem.

 • 2018-10-13

  Spadek produkcji drobiu

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w lipcu 2018 r. ok. 214 tys. t mięsa drobiowego, czyli mniej o 2,7% niż przed miesiącem i o 5,7% niż przed rokiem.

 • 2018-09-02

  Handel unijnym drobiem z krajami trzecimi

  Drób i jaja

  W okresie styczeń–maj 2018 r. poza obszar celny UE wywieziono 713 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, czyli o 10% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-06-06

  Handel UE drobiem z krajami trzecimi

  Drób i jaja

  Unia Europejska jest eksporterem netto produktów drobiowych.

 • 2018-04-19

  Produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, w lutym 2018 r. wyprodukowały 194 tys. t mięsa drobiowego, a więc to mniej o 10% niż przed miesiącem i o 1% niż przed rokiem.

 • 2017-12-24

  Ceny żywca i mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  Ceny skupu kurcząt w listopadzie 2017 r. były niższe o 1,2% niż w październiku, ale o 10% przewyższały poziom z listopada 2016 roku. Ceny skupu indyków rzeźnych zmalały o 1% w stosunku do poziomu z października, ale były o 2,2% wyższe niż przed rokiem.

 • 2017-12-21

  Produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego w październiku 2017 r. wytworzyły 236 tys. ton mięsa drobiowego, czyli więcej o 4,9% niż przed miesiącem i o 8,8% niż przed rokiem.

 • 2017-12-12

  Handel zagraniczny drobiem

  Drób i jaja

  Czynnikami, które stymulują wzrost sprzedaży zagranicznej drobiu są głównie: konkurencyjność cenowa polskich produktów na rynku unijnym, wysoka jakość produktów drobiowych produkowanych w Polsce, rosnący popyt na drób w Unii Europejskiej i na świecie.

 • 2017-10-20

  Produkcja mięsa drobiowego i jego eksport

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w sierpniu 2017 r. 228 tys. ton mięsa drobiowego, a więc więcej o 0,4% niż przed miesiącem i o 10,7% niż przed rokiem.

 • 2017-10-19

  Rynek drobiu

  Drób i jaja

  W okresie ośmiu miesięcy 2017 r. minimalnie zwiększyły się koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

 • 2017-07-28

  Produkcja i handel drobiem

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w maju 2017 r. ok. 232 tys. ton mięsa drobiowego, a więc to więcej o 11% niż przed miesiącem i o 18,4% niż rok wcześniej.