| Autor: redakcja3

Rozpoczęcie konsultacji społecznych PO RYBY 2014–2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014–2020).

Rozpoczęcie konsultacji społecznych PO RYBY 2014–2020
Projekt ten konsultowany był również na Grupie roboczej powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie opracowania przedmiotowego dokumentu. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele środowiska rybackiego, nauki, ochrony środowiska oraz przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Zebrane na forum Grupy roboczej uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu PO RYBY 2014-2020.

Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, iż PO RYBY 2014-2020 powstał na bazie projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i zapisy Programu mogą ulec zmianie wraz ze zmieniającym się brzmieniem przepisów w sprawie EFMR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na adres mailowy: konsultacjePORYBY2014-2020@minrol.gov.pl do dnia 14 października 2013 r.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!