Ryby

 • 2021-01-14

  Eksport ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń–październik 2020 r. z Polski wyeksportowano 302 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli o 1,5% więcej niż przed rokiem.

 • 2020-11-26

  Wytyczne w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

  Większość Polaków zgodnie z tradycją podczas wieczerzy wigilijnej spożywa karpia, dlatego specyfika jego sprzedaży polega na tym, że 90 procent sprzedaży karpia odbywa się w grudniu. Od kilku lat właśnie w okresie przedświątecznym nasila się szum organizacji prozwierzęcych lobbujących za wprowadzeniem całkowitego zakazu sprzedaży żywych ryb, przedstawiając sposób...

 • 2020-10-15

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. z Polski wyeksportowano, podobnie jak przed rokiem, 210 tys. ton ryb i przetworów rybnych.

 • 2020-06-19

  Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r....

 • 2020-02-20

  Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego...

 • 2020-01-14

  Wzrost eksportu produktów rybołówstwa

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 409,3 tys. t o wartości 7,13 mld zł i był odpowiednio o 11,7 i 9,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2020-01-10

  Wzrost wydatków na ryby i owoce morza

  W I półroczu 2019 r. wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły 54,00 zł/osobę i były o 10,6% większe niż w roku wcześniejszym.

 • 2019-12-17

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego wyniosła 367,9 tys. t i była o 5,7% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-15

  Obniżka połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-październik 2019 r. wyniosły 130,6 tys. t i były o 0,3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-08

  Wzrost eksportu ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. wzrosła wartość eksportu wszystkich podstawowych grup produktów. W największym stopniu odnosiło się to do ryb wędzonych, suszonych i solonych, tj. zwyżka o 15,9% do 2,25 mld zł.

 • 2019-12-06

  Karp i co o nim warto wiedzieć

  Karp jest jedną z najstarszych ryb hodowlanych i rybą o największym znaczeniu konsumpcyjnym. Pierwsze wzmianki o hodowlach karpia w Europie sięgają 350 r. p.n.e. Jadano go już na dworze cesarza Rzymu. Natomiast do Polski trafił po XII wieku. Przysmakiem stołu szlacheckiego jest od końca XIX wieku. Od lat 50. XX w. karp stał się synonimem ryby świątecznej dla Polaków.

 • 2019-11-22

  Mniejsze tempo wzrostu cen produktów rybnych

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. ceny detaliczne produktów rybołówstwa w dalszym ciągu charakteryzowały się mniejszym tempem wzrostu niż ceny żywności ogółem.

 • 2019-11-18

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 326,2 tys. t i była o 6,1% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.
Ryby