Ryby

 • 2022-12-16

  Kwoty połowowe na rok 2023 przyjęte

  Po dwóch dniach intensywnych negocjacji ministrowie rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie uprawnień do połowów na rok 2023, na wodach UE i wodach nienależących do UE na 2023, na Atlantyku, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, także w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych. W negocjacjach stronę polską...

 • 2022-12-09

  Wsparcie finansowe dla rybołówstwa w związku z wojną w Ukrainie

  Od 7 do 13 grudnia 2022 r. podmioty z branży rybołówstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną.

 • 2022-05-02

  Polski pstrąg na fali wzrostowej! Sprzedaż rośnie z roku na rok!

  Polacy pokochali pstrąga! Wstępne dane za 2021 rok, przedstawione przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, wskazują na wzrost sprzedaży w Polsce o 700 ton względem roku poprzedniego. 5% wzrost w okresie pandemii to bardzo dobra informacja, bo pokazuje, że wybieramy rybę sprawdzoną. W ostatnich latach coraz pewniej na rynek wchodzą ryby łososiowate spoza Unii Europejskiej,...

 • 2022-03-17

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W 2021 r. z Polski wysłano 385 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli więcej o 3% niż przed rokiem.

 • 2022-02-03

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W okresie styczeń–listopad 2021 r. z Polski wysłano 348 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli o 4% więcej niż przed rokiem.

 • 2021-12-30

  Jakość handlowa ryb w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb poddanych obróbce cieplnej (np. smażonych, grillowanych i gotowanych) w 23 punktach gastronomicznych.

 • 2021-12-07

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. z Polski wyeksportowano 282 tys. ton ryb i przetworów rybnych, a więc więcej o 5% niż przed rokiem.

 • 2021-11-25

  Wzrosty ceny karpia

  Tradycyjnie hodowany karp obecny jest w polskich stawach od ponad 800 lat.

 • 2021-11-16

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. z Polski wyeksportowano 198 tys. ton ryb i przetworów rybnych, a więc więcej o 8% niż przed rokiem.

 • 2021-11-15

  Oceńmy wpływ programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na środowisko

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaprasza do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, które potrwają do 30 listopada 2021 r.

 • 2021-04-20

  Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb i przetworów rybnych (ryby mrożone i wędzone, konserwy i marynaty). Objęto nią 106 podmiotów (67 producentów i 39 sklepów).

 • 2021-03-21

  "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie...

 • 2021-01-14

  Eksport ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń–październik 2020 r. z Polski wyeksportowano 302 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli o 1,5% więcej niż przed rokiem.
Ryby