Ryby

 • 2022-03-17

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W 2021 r. z Polski wysłano 385 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli więcej o 3% niż przed rokiem.

 • 2022-02-03

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W okresie styczeń–listopad 2021 r. z Polski wysłano 348 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli o 4% więcej niż przed rokiem.

 • 2021-12-30

  Jakość handlowa ryb w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb poddanych obróbce cieplnej (np. smażonych, grillowanych i gotowanych) w 23 punktach gastronomicznych.

 • 2021-12-07

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. z Polski wyeksportowano 282 tys. ton ryb i przetworów rybnych, a więc więcej o 5% niż przed rokiem.

 • 2021-11-25

  Wzrosty ceny karpia

  Tradycyjnie hodowany karp obecny jest w polskich stawach od ponad 800 lat.

 • 2021-11-16

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. z Polski wyeksportowano 198 tys. ton ryb i przetworów rybnych, a więc więcej o 8% niż przed rokiem.

 • 2021-11-15

  Oceńmy wpływ programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na środowisko

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaprasza do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, które potrwają do 30 listopada 2021 r.

 • 2021-04-20

  Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb i przetworów rybnych (ryby mrożone i wędzone, konserwy i marynaty). Objęto nią 106 podmiotów (67 producentów i 39 sklepów).

 • 2021-03-21

  "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie...

 • 2021-01-14

  Eksport ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń–październik 2020 r. z Polski wyeksportowano 302 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli o 1,5% więcej niż przed rokiem.

 • 2020-11-26

  Wytyczne w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

  Większość Polaków zgodnie z tradycją podczas wieczerzy wigilijnej spożywa karpia, dlatego specyfika jego sprzedaży polega na tym, że 90 procent sprzedaży karpia odbywa się w grudniu. Od kilku lat właśnie w okresie przedświątecznym nasila się szum organizacji prozwierzęcych lobbujących za wprowadzeniem całkowitego zakazu sprzedaży żywych ryb, przedstawiając sposób...

 • 2020-10-15

  Eksport ryb i przetworów rybnych

  W czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. z Polski wyeksportowano, podobnie jak przed rokiem, 210 tys. ton ryb i przetworów rybnych.

 • 2020-06-19

  Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r....
Ryby