Ryby

 • 2019-11-18

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 326,2 tys. t i była o 6,1% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 122,4 tys. t i były o 1% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-15

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5

  „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.

 • 2019-10-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły miesiącach styczeń-sierpień 2019 r. 117,5 tys. t i były o 1,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-10-15

  Wzrost podaży produktów rybnych

  Tendencje w produkcji zakładów przetwórstwa rybnego, tj. zatrudnienie powyżej 49 osób, były w okresie styczeń-lipiec 2019 r. różnokierunkowe.

 • 2019-09-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-lipiec 2019 r. wyniosły 114, tys. t i były o 1,5% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-07

  Większa podaż produktów rybnych

  Podaż produktów rybnych ze średnich i dużych zakładów przetwórczych wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. 172 tys. t i była o 2,5% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-06

  Spadek połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-maj 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 105,3 tys. t i były o 1,1% niższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-05-14

  Niższe połowy ryb na Bałtyku

  W I kwartale 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 57,7 tys. t i były o 7,7% niższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-05-14

  Handel rybami i ich przetworami

  W okresie styczeń-luty 2019 r. zwiększono wysyłkę wszystkich głównych grup produktów rybnych – filetów i mięsa z ryb o 4% do 15,61 tys. t, ryb wędzonych o 13,4% do 9,65 tys. t oraz przetworów i konserw z ryb o 6,4% do 26,46 tys. t.

 • 2019-04-19

  W sprawie rekultywcji stawów karpiowych

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 — Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy,...

 • 2019-04-18

  Handel rybami i ich produktami

  W styczniu 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, spośród podstawowych grup produktów, wyraźnie zwiększono wywóz ryb wędzonych o 13,6% do 4,85 tys. t.