Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Objęto nią 275 podmiotów prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu, w których sprawdzono 1300 partii.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r.
Cechy fizyczne

Wymagania jakościowe zakwestionowano w 11 partiach (0,8%). Stwierdzono m. in. objawy zepsucia, pleśni i gnicia, utratę jędrności oraz uszkodzenia zewnętrzne.

Znakowanie

Znakowanie zakwestionowano w 318 partiach (24,5%). Stwierdzono przede wszystkim brak wymaganych przepisami informacji (kraj pochodzenia, klasa jakości, odmiana) oraz podanie błędnych informacji o pochodzeniu.
 


Tagi:
źródło: