Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 • 2019-04-08

  Zmiana przepisów w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

  Od 26 marca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, str. 1).

 • 2019-01-09

  Nowe przepisy – rolniczy handel detaliczny do sklepów, restauracji, stołówek itp.

  Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Nowy przepis to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242).

 • 2018-10-08

  IJHARS w sprawie interpretacji przepisów dotyczących tuńczyka w puszkach

  W przypadku konserw sprzedawanych jako kawałki tuńczyka obecność tuńczyka rozdrobnionego/strzępów nie jest akceptowana.

 • 2018-10-04

  Nowe przepisy odnośnie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw

  7 września 2018 roku weszła wżycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 • 2018-09-12

  Czy to na pewno „Bita śmietanka”/„Bita śmietana”?

  Inspekcja JHARS przypomina, że w myśl rozporządzenia nr 1308/20131[1] przetwory mleczne to produkty uzyskane wyłącznie z mleka, przy założeniu że można dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, pod warunkiem że nie stosuje się ich do zastąpienia – w całości lub części – jakichkolwiek naturalnych składników mleka.

 • 2017-07-26

  Wytyczne dotyczące znakowania alergenami

  Opublikowano zawiadomienie dotyczące podawania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

 • 2017-03-17

  Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w IV kwartale 2016 r.

  Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2016 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

 • 2017-01-09

  Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w III kwartale 2016 r.

  Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2016 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

 • 2016-10-26

  23. sesja Komitetu Komisji Żywnościowego FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności

  W dniach 17-21 października 2016 roku w Houston (Teksas, USA) odbyła się 23. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności (CCRVDF), której po raz pierwszy przewodniczył dr Kevin Greenlees z amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration).

 • 2016-10-14

  30. Sesja CCEURO w Azji Centralnej

  W dniach 3-7 października 2016 roku w Astanie (Kazachstan) odbyło się posiedzenie 30. Sesji Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO).

 • 2016-10-13

  Główny Inspektor JHARS na targach Natura Food

  W dniach 7–9 października 2016 r. w Łodzi, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyły się IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD.

 • 2016-09-30

  W sierpniu rozpoczął się rok winiarski 2016/2017

  W sierpniu rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina w całej UE. Rok winiarski rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego. Jak wskazują statystyki zakładanie winnic i produkowanie win cieszy się coraz większą popularnością w Polsce.