Pozytywny wynik audytu w Inspekcji JHARS

W dniach 26-29 marca 2012 roku w Inspekcji JHARS odbył się kolejny audyt w nadzorze, przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o.

Pozytywny wynik audytu w Inspekcji JHARS
Audytor udzielił rekomendacji do utrzymania ważności certyfikatu  potwierdzającego, że system zarządzania jakością, funkcjonujący w Inspekcji od 2005 roku, jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN- EN ISO 9001:2009, w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych i sprowadzanych z zagranicy oraz wykonywania zadań wynikających z  polityki rolnej państwa. Jednocześnie audytor udzielił rekomendacji do rozszerzenia zakresu certyfikacji o przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w Inspekcji JHARS, potwierdzając tym samym, że system antykorupcyjny wdrożony w IJHARS działa efektywnie, zgodnie z ideą:
„IJHARS Urzędem wolnym od korupcji”.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!