| Autor: mikolaj

Agnieszka i Paweł Kamińscy Pszczelarzami Roku

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono wyniki rywalizacji o tytuł „Pszczelarza Roku”. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji naukowej poświęconej pszczelarstwu „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły”, zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Agnieszka i Paweł Kamińscy Pszczelarzami Roku

− Problem związany z ginięciem tych pożytecznych owadów jest globalny. Wielu naukowców i praktyków zastanawia się jakie są tego przyczyny i jak można im zaradzić. Również resort rolnictwa docenia zagrożenie tym zjawiskiem i badania w kierunku przeciwdziałania − podkreślił obecny na spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa dodał, że podnoszenie poziomu masowej świadomości o wzajemnym oddziaływaniu pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły jest niezwykle istotne.

− Musimy mieć pełną świadomość tego, że pod pojęciem oddziaływania środowiska na pszczoły jesteśmy my. To przede wszystkim nasza działalność sprawia, że powstają zagrożenia. Możemy jednak również oddziaływać pozytywnie dbając o przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego − zaznaczył Krzysztof Jurgiel.

− Ocenialiśmy 54 miody, pszczelarzy było trochę mniej. Warto pamiętać, że są to pszczelarze wytypowani z szerszego grona przez różnego rodzaju organizacje pszczelarskie – mówił przewodniczący kapituły konkursu Marek Szczygielski.

Organizatorzy podkreślali, że konkurs cieszy się dużą popularnością. Oceniane są całe pasieki, a także w oddzielnych kategoriach produkowane przez nie gatunki miodu.


Tegoroczną, III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku wygrali Agnieszka i Paweł Kamińscy z Koła Pszczelarzy w Bogdańcu, w województwie lubuskim.

Laureaci dbają o wysoką jakość swoich produktów. Zgłosili  wniosek o wpisanie  jednego z rodzajów produkowanych miodów na listę unijnych produktów chronionych. Chodzi o miód nektarowo-spadziowy z Doliny Warty.

Konkurs „Pszczelarz Roku” organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Patronat honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski, a uczestnikami mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Kandydatów zgłaszają związki i organizacje pszczelarzy. Kolejna edycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.Tagi:
źródło: