Pszczelarstwo

 • 2023-12-08

  Interwencje pszczelarskie – 7 naborów w toku

  Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą się starać o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory zarejestrowano ponad 550 wniosków o...

 • 2023-04-11

  Wszystkie aktualne działania pomocowe dla pszczelarzy

  Obecnie trwają cztery nabory wniosków skierowane do hodowców pszczół. Do 18 kwietnia można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych. Natomiast do 31 maja są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o tych rodzajach wsparcia.

 • 2023-03-28

  Wsparcie krajowe na przezimowanie rodzin pszczelich – stawki wyższe niż przed rokiem

  Od 1 kwietnia 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. To już trzeci taki nabór realizowany przez ARiMR. W bieżącym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2024-05-22

  Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – nabór trwa do końca maja, do tej pory wpłynęło 26 tys. wniosków

  Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło 26 tys. pszczelarzy.

 • 2024-04-10

  Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – 50 zł do jednego pnia, trwa nabór

  Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł.

 • 2024-01-11

  Interwencje pszczelarskie – 7 naborów w toku

  Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą się starać o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory zarejestrowano 1 200 wniosków o wsparcie...

 • 2023-11-27

  Interwencji pszczelarskich – wystartowało 7 naborów

  Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Trzy ze skierowanych do nich interwencji (I.6.2, I.6.3 i I.6.5) były realizowane w kwietniu tego roku, cztery (I.6.1, I.6.4, I.6.6 i I.6.7) są...

 • 2023-11-14

  Interwencje pszczelarskie – wkrótce start siedmiu naborów

  Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5)...

 • 2023-09-08

  Trzy interwencje pszczelarskie – termin na złożenie wniosków o płatność wydłużony do 8 września

  Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach trzech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają więcej czasu na złożenie w ARiMR wniosków o płatność.

 • 2023-08-14

  Interwencje pszczelarskie – 14 dni na zaakceptowanie umowy o przyznaniu pomocy

  Tylko 14 dni mają organizacje pszczelarskie lub indywidualni pszczelarze na zaakceptowanie umowy o przyznanie im pomocy na zaplanowane inwestycje. Ten termin liczony jest od dnia, w którym zainteresowani otrzymali bądź otrzymają za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) umowę wraz ze stosownym pismem. W przypadku gdy beneficjent nie zaakceptuje dokumentu w tym czasie,...

 • 2023-08-09

  Interwencje pszczelarskie – nie przegap terminu złożenia wniosku o płatność

  Pierwsze nabory z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji pszczelarskich zostały przeprowadzone w kwietniu 2023 r. ARiMR opublikowała listy wniosków, na których wskazane zostały te objęte wsparciem. Hodowcy pszczół, którym przyznano pomoc, mogą składać przez PUE wnioski o płatność.

 • 2023-07-27

  Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – 26,8 mln zł wypłacone

  O przyznanie realizowanego ze środków krajowych w ramach pomocy de minimis w rolnictwie wsparcia ubiegało się w tegorocznym naborze 43,6 tys. pszczelarzy. W związku z zainteresowaniem tym dofinansowaniem, które przekroczyło zakładany budżet (60 mln zł), pulę środków na ten cel zwiększono do 80 mln zł. Dotychczas na konta blisko 15 tys. pszczelarzy trafiło 26,8 mln zł.

 • 2023-05-19

  Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski do 31 maja

  Jeszcze tylko do 31 maja można ubiegać się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. W bieżącym roku stawka płatności wynosi 50 zł. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło ponad 25 tys. wniosków.
Pszczelarstwo