Pszczelarstwo

 • 2023-09-08

  Trzy interwencje pszczelarskie – termin na złożenie wniosków o płatność wydłużony do 8 września

  Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach trzech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają więcej czasu na złożenie w ARiMR wniosków o płatność.

 • 2023-08-14

  Interwencje pszczelarskie – 14 dni na zaakceptowanie umowy o przyznaniu pomocy

  Tylko 14 dni mają organizacje pszczelarskie lub indywidualni pszczelarze na zaakceptowanie umowy o przyznanie im pomocy na zaplanowane inwestycje. Ten termin liczony jest od dnia, w którym zainteresowani otrzymali bądź otrzymają za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) umowę wraz ze stosownym pismem. W przypadku gdy beneficjent nie zaakceptuje dokumentu w tym czasie,...

 • 2023-08-09

  Interwencje pszczelarskie – nie przegap terminu złożenia wniosku o płatność

  Pierwsze nabory z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji pszczelarskich zostały przeprowadzone w kwietniu 2023 r. ARiMR opublikowała listy wniosków, na których wskazane zostały te objęte wsparciem. Hodowcy pszczół, którym przyznano pomoc, mogą składać przez PUE wnioski o płatność.

 • 2023-07-27

  Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – 26,8 mln zł wypłacone

  O przyznanie realizowanego ze środków krajowych w ramach pomocy de minimis w rolnictwie wsparcia ubiegało się w tegorocznym naborze 43,6 tys. pszczelarzy. W związku z zainteresowaniem tym dofinansowaniem, które przekroczyło zakładany budżet (60 mln zł), pulę środków na ten cel zwiększono do 80 mln zł. Dotychczas na konta blisko 15 tys. pszczelarzy trafiło 26,8 mln zł.

 • 2023-05-19

  Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski do 31 maja

  Jeszcze tylko do 31 maja można ubiegać się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. W bieżącym roku stawka płatności wynosi 50 zł. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło ponad 25 tys. wniosków.

 • 2023-05-04

  Trzy interwencje pszczelarskie – podsumowanie zakończonych naborów

  Do 24 kwietnia 2023 r. można się było ubiegać o wsparcie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. ARiMR przyjmowała dokumenty jedynie drogą elektroniczną, w związku z czym od razu po zakończeniu naborów dostępne są podsumowujące je statystyki.

 • 2023-04-13

  Przepisy określające jakość handlową miodu

  Miód pszczeli jest jednym z artykułów rolno-spożywczych, którego nazwa została określona w przepisach. Znakując miody należy zatem stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 r. poz. 29, ze zm.).

 • 2023-04-08

  Ruszyły trzy interwencje pszczelarskie

  Od 3 do 18 kwietnia 2023 r. można składać wnioski w ramach 3 interwencji pszczelarskich: Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych; Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać jedynie...

 • 2023-03-24

  Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich: I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

 • 2023-02-23

  Jakość handlowa miodu i produktów na bazie miodu w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej miodu i znakowania produktów na bazie miodu (złożonych z miodu i innych składników), którą objęto 119 podmiotów (72 sklepy, 33 producentów i 14 rolników prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego).

 • 2022-04-10

  Szorstka przyjaźń

  Pożytków ze współpracy rolników z pszczelarzami nie kwestionuje żadna ze stron.

 • 2022-03-07

  35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

  Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2021-06-23

  Grupa robocza „Miód”

  15 czerwca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca, w której Polskę reprezentował ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych dr hab. Zbigniew Kołtowski z Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Pszczelarstwo