| Autor: mikolaj

Zbliża się okres kwitnienia. Uwaga na pszczoły!

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przesłał do wszystkich jednostek prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin pismo, w którym zwraca uwagę, że zbliża się okres, w którym występuje duże nasilenie roślin kwitnących, będących pożytkiem dla owadów zapylających.

Zbliża się okres kwitnienia. Uwaga na pszczoły!

W związku z tym zwraca się z prośbą, aby podczas szkoleń zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące oddziaływania środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, ze szczególnym uwzględnieniem zapylaczy. Zagadnienie to powinno być omówione w ramach tematu "Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko".

Poniżej prezentujemy pismo Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, które wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w dniu 3 marca 2014 roku
:

Uprzejmie prosimy rolników prowadzących na własny rachunek zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami. Mając do dyspozycji własny opryskiwacz i szeroki wybór chemicznych środków ochrony można pogodzić wspólne interesy, to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonywać z pełnym skutkiem opryski. Wystarczy dobra wola rolnika i zachowanie następujących zasad:

  1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami
  2. Nie opryskiwać plantacji kwitnących
  3. Opryski wykonywać po godzinach lotu pszczół (pod wieczór po godzinie 18:00 - 19:00) rerygnując z zabiegów w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie zabiegów na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających
  4. Uwzględnić sąsiedztwo kwitnących plantacji, ogrodów i lokalizacji pasiek oraz kierunek wiatru (powoduje to znoszenie cieczy roboczej, a w związku z tym podtruwanie nektaru i pszczół)
  5. Stosować środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadku środków owadobójczych. Przy okazji warto pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujqcy. Dotyczy to równiei nawożenia dolistnego z opryskiwaczy

Szanowni Rolnicy, chrońcie pszczoły, gdyż one między innymi przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów.

Będziemy bardzo wdzięczni za przyjęcie naszej prośby i jej realizację, co pozwoli uniknąć zbędnych konfliktów i zatruć pszczół. Powodem do troski o utrzymanie przy życiu pszczół jest poważny spadek liczby rodzin pszczelich spowodowany wytruciami i chorobami, zwlaszcza warrozą z masowym ginięciem pszczół (syndrom pustych uli).


Choć apel ten geograficznie związany jest obszarem Wielkopolski to Portal Gospodarz.pl przekazuje go dalej, zwracając raz jeszcze uwagę na problem.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!