Komunikat w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (14-20.08.2013)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 14 - 20 sierpnia 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 683 kontrole: 75 w rzeźniach, 76 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 6 w chłodniach składowych, 70 w punktach skupu zwierząt, 38 u pośredników w handlu zwierzętami, 59 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 359 środków transportu zwierząt do 8h.

Komunikat w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (14-20.08.2013)
Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych oraz właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.
 
Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz podmiotach zajmujących się transportem zwierząt do 8h dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt, dobrostanu zwierząt, warunków technicznych środka transportu oraz dobrostanu zwierząt.
 
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 14 - 20 sierpnia 2013 r. kontroli ujawniono 14 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (9 przypadków), w tym na użytek własny (8 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki), składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1 przypadek), transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek) i transportu zwierząt (1 przypadek). W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono 6 kar pieniężnych na kwotę 1 450 zł (nałożenie 3 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania.
 
W związku z powyższym w okresie 14 - 20 sierpnia 2013 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 11 kar pieniężnych na łączną sumę 17 450 zł, nałożenie 7 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 850 zł;
  • 6 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnej jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!