Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nawiązał współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Na początku lipca zostało podpisane porozumienie o współpracy przez Pana Prof. Romana Kołacza, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pana Prof. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również Pani Prof. Józefa Chrzanowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności oraz Pan Bogusław Stec, Wojewódzki Inspektor JHARS.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nawiązał współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Współpraca IJHAR-S z UP we Wrocławiu

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu sięga doświadczeń lwowskich środowisk akademickich. Powołanie dekretem Krajowej Rady Narodowej z 24 sierpnia 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 1951 roku z Uniwersytetu i Politechniki wyodrębniła się samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1972 roku funkcjonowała jako Akademia Rolnicza, a od 23 listopada 2006 roku jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada niezwykle kompetentną i wysoce wykwalifikowaną kadrę naukową oraz ogromne doświadczenie i osiągnięcia z zakresu nauk rolniczych, biologicznych oraz technicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do badań nad żywnością pod kątem jej analizy, jak również udoskonalenia przemysłowych procesów produkcyjnych żywności.
 
Biorą pod uwagę ogromne doświadczenie i wiedzę pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie badania jakości handlowej artykułów rolno-pożywczych, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych postanowił podpisać porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczy we Wrocławiu. Niewątpliwie pozwoli to na rozpoczęcie owocnej współpracy pod kątem opracowania nowych metodyk analitycznych prowadzących do wykrywania zafałszowań artykułów rolno-spożywczych. W dłuższej perspektywie umożliwi to Inspekcji JHARS wdrożenie bardziej nowoczesnych metod analityczny, co skutkować będzie jeszcze lepszą wykrywalnością zafałszowań artykułów rolno-spożywczych żywności.
 
Ponadto, porozumienie umożliwia wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych, co stanowi doskonałą okazję na cenną wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy obiema stronami.
 
Podpisane porozumienie przewiduje również organizowanie praktyk studenckich w laboratoriach GIJHARS, co pozwoli studentom UP we Wrocławiu zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które będzie procentować w ich późniejszym życiu zawodowym.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!