Stwierdzenie 1 ogniska wścieklizny u zwierząt w 2023 roku

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu pierwszego w 2023 roku ogniska wścieklizny stwierdzonego na terytorium RP na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenie 1 ogniska wścieklizny u zwierząt w 2023 roku
Wściekliznę wykryto u padłego lisa w miejscowości Struża, gmina Trawniki, powiat świdnicki, województwo lubelskie.

W 2023 r. przeprowadzono wiosenną akcję doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie na obszarze następujących województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.


Tagi:
źródło: