Stwierdzenie siódmego w 2023 roku ogniska wścieklizny u zwierząt

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu siódmego ogniska wścieklizny stwierdzonego na terytorium RP w 2023 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 23 grudnia 2023 r.

Stwierdzenie siódmego w 2023 roku ogniska wścieklizny u zwierząt
Wściekliznę wykryto u padłego lisa w miejscowości Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.


Tagi:
źródło: