Wyniki XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Wyniki XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przebiegającego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 w kategorii gospodarstw indywidualnych.

  Organizatorami konkursu byli:
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

 • Państwowa Inspekcja Pracy;

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Realizację Konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem m.in. Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Celem Konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Według danych przekazanych przez Oddziały Regionalne KRUS, do udziału w XVI edycji zgłoszono 1 087 gospodarstw indywidualnych (o 66, tj. o 6,5% więcej niż w roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (było ich 824, tj. 77,5% ogółu zgłoszonych), w tym mieszany profil produkcji prowadzi 453 gospodarstw, tj. 41,7%. W finale uczestniczyło: 10 z produkcją roślinną, z czego w 3 uprawiano warzywa, a w 1 prowadzono produkcję sadowniczą; 2 z hodowlą trzody chlewnej; 2 z hodowlą drobiu; 1 z hodowlą bydła mięsnego i 1 z hodowlą owiec.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisje Konkursowe sprawdziły:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej;
 • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
 • estetykę gospodarstw;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływającena bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwa finalistów XVI Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała i oceniła powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa. Członkowie Komisji reprezentowali Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwową Inspekcję Pracy, patronów medialnych i sponsorów Konkursu tj. dwutygodnika AGRO SERWIS, dwumiesięcznika Bez Pługa. Magazynu technologii bezorkowych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: