XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest działaniem prewencyjnym prowadzonym przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Organizowany jest od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI edycja Konkursu uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100 - lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
 
Patronat medialny nad Konkursem sprawują: Telewizja Polska Program 1 - w programie Agrobiznes, Telewizja Interaktywna portalu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, dwumiesięcznik Bez Pługa - Magazyn technik bezorkowych, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Wieści Rolnicze, Rolniczy Przegląd Techniczny, Agrotechnika, AGRO - Magazyn ludzi przedsiębiorczych, oraz Agrobaca – topTraktor.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.
 
Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Według danych przekazanych przez oddziały regionalne KRUS, do udziału w XVI edycji konkursu zgłoszono 1 087 gospodarstw indywidualnych prowadzonych przez osoby ubezpieczone w KRUS (o 66, tj. o 6,5% więcej niż w roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (jest ich 824, tj. 77,5% ogółu zgłoszonych), w tym o mieszanym profilu produkcji 453 gospodarstwa, tj. 41,7%. Charakterystyka zgłoszonych gospodarstw w tabelach poniżej.
 
Zgodnie z regulaminem Konkursu, eliminacje regionalne będą prowadzone do 25 maja br. Etap wojewódzki zakończy się 15 czerwca br. Centralna Komisja Konkursowa od 09.07 do 27.07.2018 roku będzie wizytowała 16 gospodarstw wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich. Uroczystą galę podsumowującą zaplanowano na 21.09.2018 roku, podczas AGRO SHOW w Bednarach.
 
Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Dyrektor Biura Prewencji - Cezary Nobis, wszystkim uczestnikom XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne życzy udanych eliminacji, zdobycia wielu cennych nagród, a przede wszystkim satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków pracy we własnym gospodarstwie rolnym.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: