rolnictwo i strony powiązane

 • 2020-01-16

  Europejskie Forum Rolnicze 2020 – znamy tematy najważniejszych debat

  Targi i konferencje

  Z jakim problemami zmierzy się Komisja Rolnictwa pod kierownictwem nowego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE? Czy transformacja cyfrowa to dla rolnictwa szansa, czy zagrożenie? Który polski produkt może stać się hitem eksportowym i podbić rynki krajów afrykańskich i azjatyckich? To główne zagadnienia trzeciej edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Najważniejsze...

 • 2020-01-16

  Budżet na rolnictwo zapowiada się optymistycznie

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  – Budżet na rolnictwo zapowiada się optymistycznie – zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji poświęconej harmonogramowi naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.

 • 2019-12-22

  #szaryekran w sektorze rolniczym i spożywczym

  Z kraju

  Gospodarz.pl wspiera akcję #szaryekran. Co 4 osoba zmaga się z uzależnieniem od ciągłego spoglądania w telefon. Przychodzące zdjęcia, komunikaty i impulsy z aplikacji twitter, facebook i ogólnie całego Internetu absorbują na co dzień tak bardzo, że trudno jest przejść obok nich obojętnie.

 • 2019-12-18

  Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa państw UE w Brukseli

  Targi i konferencje

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH) – po raz pierwszy pod przewodnictwem nowego komisarza rolnego Janusza Wojciechowskiego.

 • 2019-12-17

  Czego trzeba, aby rolnicy byli „gotowi na Zielony Ład”?

  Ze świata

  Komisja Europejska przedstawiła „Europejski Zielony Ład” – plan zbudowania zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz przeprowadzenie transformacji, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

 • 2019-12-05

  Konferencja ministra rolnictwa i rozwoju wsi

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – Zależy mi na tym, aby społeczeństwo było dobrze informowane o korzyściach z dobrze funkcjonującego rolnictwa i o tym jak ważna jest rola mieszkańców wsi zarówno dla gospodarki naszego kraju, jak i rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas konferencji.

 • 2019-12-05

  KE: Ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie

  Przepisy i regulacje

  3 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w maju 2018 r., będą określać zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące jakości wody w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

 • 2019-11-28

  Co z sytemem ubezpieczenia upraw?

  Zarząd KRIR przekazał uwagi nt. koniecznych zmian systemu ubezpieczeń upraw, m.in.: uzupełnienie w wykazie roślin objętych dopłatą brakuje upraw traw, mieszanek traw z bobowatymi oraz bobowatych w czystym siewie wysiewanych na gruntach ornych, a także gorczycy na nasiona, trawy na materiał siewny, roślin bobowatych drobnonasiennych na materiał siewny i ziół i zniesienie okresu 14...

 • 2019-11-20

  WPR a wymiana pokoleniowa

  Ze świata

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotował raport informacyjny na temat oceny wpływu WPR na wymianę pokoleniową. Koncepcja wymiany pokoleniowej jest szeroka i obejmuje wiele tematów i sektorów. Według danych demograficznych proporcja osób w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej stale się kurczy, natomiast względna liczba osób na emeryturze rośnie.

 • 2019-11-20

  Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE. Ministrowie omówili projekt przepisów przejściowych, które umożliwią realizację wypłat dla rolników na obecnych zasadach w 2020 r . i 2021 r.

 • 2019-11-05

  Rozmowy ministrów rolnictwa w Estonii

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, które odbyło się 31 października 2019 r. w Tartu (Estonia).

 • 2019-10-30

  O ubezpieczeniach w rolnictwie

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył konferencji pt. Narzędzia zarządzania ryzykiem w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.

 • 2019-10-28

  O polskim i europejskim rolnictwie z rolniczym samorządem

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – Samorząd rolniczy to jedyna organizacja, która pochodzi z wyborów, skupia i reprezentuje interesy wszystkich rolników, bo każdy z nas jest jej członkiem – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

 • 2019-09-16

  Dożynki prezydenckie

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej odprawionej w Kaplicy Polowej AK. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł na stadion Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

 • 2019-09-06

  Wspólna deklaracja ministrów rolnictwa Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rolnictwo, produkcja żywności i życie na wsi oparte są na europejskim modelu rolnictwa i naszych wspólnych wartościach, które pragniemy utrzymać i dalej rozwijać – stwierdzili ministrowie rolnictwa Estonii, Łotwy, Litwy i Polski po podpisaniu wspólnej deklaracji.