Zakończył się etap zgłoszeń do XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Jak co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 1 087 gospodarstw indywidualnych (o 66 więcej niż w roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha o mieszanym profilu produkcji. Najwięcej gospodarstw zgłoszonych zostało odpowiednio do OR KRUS w Rzeszowie, Warszawie i Krakowie.

Zakończył się etap zgłoszeń do XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Zgodnie z regulaminem konkursu, etap regionalny, podczas którego regionalne komisje konkursowe powoływane przez Dyrektorów Oddziałów Regionalnych Kasy wybiorą najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w danym regionie, będzie trwał do 25 maja br. Komisje regionalne wybiorą maksymalnie do trzech laureatów, których gospodarstwa wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu.
- Wszystkim uczestnikom XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne życzę udanych eliminacji, zdobycia wielu cennych nagród, a przede wszystkim satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków pracy we własnym gospodarstwie rolnym - Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Dyrektor Biura Prewencji Cezary Nobis.


Tagi:
źródło: