| Autor: redakcja1

300 mln zł wsparcia na adaptację lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Komisja Europejska dofinansuje trzy projekty Lasów Państwowych, które przyczynią się do adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Wsparcie UE wyniesie ok. 300 mln zł.

300 mln zł wsparcia na adaptację lasów i leśnictwa do zmian klimatu
Jak iformują Lasy Państwowe, projekty retencyjne będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat przez 157 nadleśnictw położonych na terenie całego kraju. Ze względu na różnorodność prac wchodzących w ich zakres, zależnych od ukształtowania terenu oraz odmiennych potrzeb, wydzielono dwa przedsięwzięcia – odrębne dla obszarów górskich i nizinnych.
 
Z badań wynika, że odpływ wody z obszarów leśnych następuje zbyt szybko i cały czas rośnie. W znacznej mierze jest to spowodowane przez wzrost temperatur przyspieszający parowanie, coraz częstsze suche lata oraz zimy z niewielkimi opadami. Swój udział w przyspieszaniu odpływu wody ma również człowiek, który przez dziesiątki lat osuszał mokradła dla celów gospodarczych czy regulował potoki oraz strumienie na wzór kanałów.
 
Planowane, kluczowe inwestycje mają na celu zwiększenie retencjonowania wody poprzez budowę lub modernizację małych urządzeń wodnych. Ponadto powstanie także zabudowa przeciwerozyjna dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).
 
Lasy Państwowe prowadziły już podobne projekty, uzyskując wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Dzięki przebudowie istniejących obiektów lub budowie nowych na obszarach leśnych jest retencjonowanych ok. 43,5 mln m³ wody. W czasie trwania projektu ponad 7000 obiektów w całej Polsce zostało odnowionych lub wybudowanych.
 
Trzecie przedsięwzięcie to odpowiedź na zapotrzebowanie na działania chroniące lasy przed powstawaniem pożarów, a także dążenia do minimalizowania ich skutków. Według statystyk prowadzonych przez LP większość pożarów nadal wywołują ludzie, ale szybkość i zasięg rozprzestrzeniania się ognia są uzależnione od czynników meteorologicznych oraz wilgotności ściółki. Przykładowo, zeszłoroczna, długotrwała susza spowodowała na terenach administrowanych przez LP niemal dwukrotnie więcej pożarów niż rok 2014 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!