| Autor: redakcja1

Narewkowska będzie bezpieczna dla przyrody i użytkowników

Do modernizacji drogi Narewkowskiej zostanie użyta specjalna mieszanka mineralno-emulsyjna. Technologia jej ułożenia nie wymaga użycia wysokiej temperatury.

Narewkowska będzie bezpieczna dla przyrody i użytkowników
Droga Narewkowska od 2001 r. jest drogą leśną udostępnioną dla ruchu publicznego, w tym samochodowego. Korzystają z niej głównie mieszkańcy, ale i turyści chcący skrócić sobie drogę z Białowieży do Narewki. Jadąc drogą wojewódzką muszą pokonać w tym celu 40 km, podczas gdy jadąc drogą Narewkowską – 22 km. To nie tylko krótszy czas przejazdu, ale też niemal o połowę mniej zużytego paliwa, co przekłada się na zmniejszenie ilości emitowanych spalin. 

Takich udostępnionych dla wszystkich dróg leśnych jest w Puszczy Białowieskiej zaledwie kilka, a droga Narewkowska cieszy się największą popularnością. Jej intensywne wykorzystanie spowodowało, że stan techniczny kruszywa naturalnego, z którego droga była wykonana, znacząco pogorszył się.

Dotychczas wykonywano jedynie bieżące naprawy, polegające na uzupełnieniu ubytków i wyrównywaniu nawierzchni, co przy dużym natężeniu ruchu, głównie turystycznego, wystarczało na krótki czas.

Na rozpoczęcie remontu drogi zdecydowano się pod wpływem wniosków mieszkańców, lokalnych samorządów, opinii turystów odwiedzających Puszczę Białowieską i postulatów organizacji turystycznych. Lasy Państwowe, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, podjęły się wykonania remontu i przebudowy drogi.

Na początku 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pozytywnie rozpatrzyła wniosek urzędów gmin Białowieża i Narewka o przebudowę tej drogi, podając szczegółowe warunki wykonania. W postanowieniu m.in. wskazano, że prace remontowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, zwrócono uwagę również na ochronę drzew i środowiska przyrodniczego, uzgodniono warstwy konstrukcyjne drogi.

Wkrótce po decyzji RDOŚ, urzędy gmin w Białowieży i Narewce wydały decyzje środowiskowe dla remontu drogi. Na tej podstawie starosta hajnowski wydał w maju 2016 r. nadleśnictwom Browsk i Białowieża decyzje o pozwoleniu na remont drogi Narewkowskiej.

Trwająca przebudowa drogi ma zmniejszyć częstotliwość uciążliwych napraw i zwiększyć komfort jej użytkowania. Co odczują zarówno osoby poruszające się samochodami, jak i rowerzyści, którzy korzystają ze szlaku Green Velo (odcinek tego szlaku przebiega drogą Narewkowską). Podbudowa drogi zostanie wykonana z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia z mieszanki mineralno–emulsyjnej wiązanej na zimo.

Mimo że z wyglądu ta ścieralna warstwa kruszywa i emulsji będzie przypominała drogę asfaltową, to technologia jej ułożenia będzie zupełnie inna niż kładzenie tradycyjnego asfaltu, nie wiąże się ona z koniecznością użycia wysokiej temperatury.


Zaletą tego rozwiązania jest trwałość nawierzchni, mniejsza w porównaniu do asfaltu ścieralność oraz brak pylenia z drogi podczas ruchu pojazdów.

Zgodnie z projektem technicznym prędkość poruszania się po drodze będzie wynosiła 30 km/h.

Prace remontowe drogi Narewkowskiej rozpoczęto we wrześniu 2016 r. Potrwają do grudnia 2018 r., a od 2019 r. droga Narewkowska będzie dostępna dla ruchu publicznego, poprawiając komunikację i ułatwiając zwiedzanie Puszczy Białowieskiej.


Tagi:
źródło: