| Autor: redakcja1

Nowe zasady kontraktowania usług leśnych

Projekt ujednolicenia zasad zamawiania usług w jednostkach Lasów Państwowych był tematem czwartkowego spotkania kierownictwa LP z przedstawicielami zakładów usług leśnych.

Nowe zasady kontraktowania usług leśnych

Ujednolicenie zasad zamawiania usług w jednostkach Lasów Państwowych

- Liczę, że zaprezentowane tu propozycje spełnią państwa oczekiwania, pozwolą na wzmocnienie obustronnego zaufania na dalsze lata - mówiła uczestnicząca w spotkaniu Katarzyna Kępka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Dodała, ze propozycje i postulaty przedsiębiorców leśnych zostały szczegółowo przeanalizowane i ocenione pod kątem ich przejrzystości, efektywności, a prezentowane wytyczne są odpowiedzią na większość postulowanych kwestii. - Wspólnie wypracowujemy jaśniejszy i klarowny system kontraktowania usług, poczynając od opisu przedmiotu zamówienia aż do bardziej przejrzystego systemu rozliczeń. Proponowane rozwiązania traktujemy jako materiał testowy, który w ciągu dwóch najbliższych lat ma nam pokazać jak one funkcjonują. Wnioski i uwagi będą podstawą do stworzenia stabilnego już systemu - podkreślała.
 
Szczegółowe rozwiązania

Opracowanie jednolitych zasad zamawiania usług leśnych to efekt prac zespołu zadaniowego, który konsultował swoje prace z przedsiębiorcami leśnymi. Prezentując szczegóły rozwiązań Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego LP ds. strategii, organizacji i rozwoju przypomniał, że istnieje obecnie ponad 100 indywidualnych rozwiązań i modeli kontraktowania usług leśnych. Tym co przedsiębiorcy zgłaszali podczas kolejnych spotkań i z czym zgadzają się przedstawicielami LP były m.in. brak jednolitego wzoru umowy i SIWZ, nieskuteczne mechanizmy eliminowania nieuczciwej konkurencji, a także niewłaściwa miejscami organizacja prac (np. brak koncentracji prac w przestrzeni, częste i generujące zbędne koszty „przerzuty” na oddalone pozycje czy też zbyt duża liczba sortymentów dla pojedynczych pozycji). Ponadto brak kryteriów do ustalania wielkości pakietów, czas trwania umów, kompleksowość pakietów, jak również kryteria pozacenowe w przetargach. To tylko niektóre przykłady.


Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!