| Autor: redakcja1

Stwierdzenie dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny (nr 26-27 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach.

Stwierdzenie dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.
Przypadek wścieklizny nr 2022/26 został stwierdzony 22.04.2022 w miejscowości Emilianów, gmina Emilianów, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2022/27 został stwierdzony 22.04.2022 w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, u padłego lisa.

Zestawienie dotyczące przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze stwierdzonych w Polsce w 2022 r. (stan na 28.04.2022 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków w 2022 r. Gatunki
lubelskie rycki 2 lisy
mazowieckie gostyniński 2 lisy
miński 3 lisy(2) i kot (1)
otwocki 4 lisy (3) i pies (1)
radomski 3 lisy (2) i pies (1)
szydłowiecki 1 lis
m. st. Warszawa 9 lisy
wołomiński 1 lis
świętokrzyskie starachowicki 1 lis
skarżyski 1 lis
SUMA   27  
 
 
 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: