Forum Ministrów Rolnictwa i 3. Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa 2011

Corocznie Targi Zielony Tydzień stwarzają okazję dla dyskusji ministrów rolnictwa na tematy dotyczące wydarzeń zachodzących na rynkach rolno-spożywczych.

Forum Ministrów Rolnictwa i 3. Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa 2011


W tym roku, Berlińskim targom rolno-spożywczym towarzyszyło Międzynarodowe Forum Ministrów Rolnictwa pt. „Handel i bezpieczeństwo żywnościowe na świecie: globalnie-regionalnie-lokalnie”.


„Polska popiera liberalizację światowego handlu, która w połączeniu z uczciwą konkurencją zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe i pomaga ograniczyć głód na świecie” - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.


W swoim wystąpieniu, otwierającym Forum minister podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest wielkim wyzwaniem dla światowego rolnictwa. ”Na świecie jest obecnie 1 mld głodujących. Popyt na żywność szybko rośnie, a jego zaspokojenie wymaga zwiększenia do 2030 roku produkcji żywności o 50%, a do 2050 r. o 70%” – zaznaczył minister.


Wzrost ten musi następować jednak w zgodzie z ochroną środowiska oraz warunkami tworzonymi przez zmiany klimatyczne.


"Liberalizacja handlu wyzwala konkurencyjność, ale i niesie zagrożenia" – stwierdził minister. Są to zagrożenia ekologiczne i społeczne, które mogą być spowodowane koncentracją oraz intensyfikacją produkcji w regionach, gdzie warunki przyrodnicze są najbardziej sprzyjające do wytwarzania żywności. A to może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne.


Polski minister ostrzegał także, że likwidacja produkcji żywności w regionach, gdzie warunki gospodarowania są gorsze, może prowadzić z kolei do napięć społecznych.


„Uczciwa konkurencja i zreformowana Wspólna Polityka Rolna pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności. Unia Europejska ma stosunkowo dobre warunki do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w oparciu o własne rolnictwo. Ale jednocześnie Wspólnota Europejska powinna wnosić wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe" – podkreślił minister Sawicki. Wspólna Polityka Rolna jest wartością, którą należy chronić w negocjacjach o liberalizacji handlu prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Skala otwarcia unijnego rynku na import towarów rolnych z tzw. krajów trzecich nie może destabilizować poszczególnych rynków. Należy zwrócić uwagę czy sprowadzana żywność jest wytwarzana zgodnie z wymogami ochrony środowiska, co jest w warunkiem niezbędnym w przypadku unijnej produkcji. Zdaniem ministra Unia Europejska powinna przejść z roli importera żywności, jakim jest teraz, do roli eksportera.


Według ministra, bezpieczeństwo żywnościowe może zapewnić różnorodne i zrównoważone rolnictwo. Żywność, która jest długo przechowywana oraz transportowana na duże odległości pochłania dodatkową energię i przyczynia się do dodatkowej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego coraz większe znaczenie będą odgrywały lokalne rynki takie jak np. targowiska, na których będzie sprzedawana lokalnie wytwarzana żywność m.in. w gospodarstwach rolnych czy małych, wiejskich przetwórniach.


W dyskusji panelowej uczestniczył także komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos, a także przewodniczący WTO Pascal Lamy oraz ministrowie rolnictwa: Niemiec, Maroka, Kanady, Ukrainy i Kenii oraz Francji.


W godzinach popołudniowych podczas zorganizowanego w siedzibie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 3. Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa dyskutowano na temat przyszłości rolnictwa światowego.


W Szczycie brało udział 48. ministrów rolnictwa z krajów całego świata.


Szef polskiego resortu rolnictwa Marek Sawicki ponownie zaapelował "o większą odwagę" w sprawie reformy WPR. „Unia Europejska ma stosunkowo dobre warunki do zabezpieczenia żywnościowego w oparciu o własne rolnictwo, ale tylko odpowiednio zreformowana Wspólna Polityka Rolna i uczciwa konkurencja pozwolą sprostać tym wyzwaniom”- powiedział minister Sawicki.


Polski minister wskazał również na konieczność tworzenia odpowiednich, uczciwych zasad dla sektora rolnego w ramach Rundy Rozwojowej Doha.


„Negocjacje te powinny uwzględniać wrażliwość i specyfikę sektora rolniczego, a w procesie finalizacji tych negocjacji powinny kierować się nie tyle terminowym ich zakończeniem, a jakością i wartością końcowego porozumienia – podkreślił minister Marek Sawicki


3. Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa 2011 zakończył się przyjęciem wspólnego komunikatu końcowego i tradycyjnym wspólnym zdjęciem.


Lista krajów uczestniczących w 3. Berlińskim Szczycie Ministrów Rolnictwa 2011 Berlin

pobierz plik (EN) (.pdf 167,76 kB)

Komunikat końcowy 3. Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa 2011 Berlin, dnia 22 stycznia 2011 r.

pobierz plik (EN) (.pdf 41,65 kB)


Źródło:Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!