Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 2017-11-03

  Nadal rosną ceny polskich jaj

  W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną.

 • 2017-10-06

  Rolnictwo ekologiczne – tematy i obszary badawcze - dotacje

  29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

 • 2017-10-04

  Dopłaty do materiału siewnego kategorii kwalifikowany

  Na podstawie podsumowania przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze złożonych wniosków dotyczącego powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych...

 • 2018-05-03

  Zazielenienie – uproszczenie dla rolników

  Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z praktyk zazielenienia.

 • 2018-08-10

  Drób z Polski wraca do RPA

  Służby weterynaryjne Republiki Południowej Afryki poinformowały o ponownym otwarciu rynku południowoafrykańskiego dla drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski.

 • 2018-08-02

  Zmiana rozporządzenia ws. stosowania nawozów

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

 • 2018-08-02

  Rada Ministrów w sprawie przewagi kontraktowej

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 • 2018-08-01

  MRiRW o wsparciu dla rolników w wieku przedemerytalnym

  Działania aktywizacyjne będą realizowane przede wszystkim poprzez aktywne instrumenty rynku pracy, poprawę współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami oraz likwidowanie barier do podejmowania zatrudnienia.

 • 2018-07-31

  Jaka pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę?

  Dobra wiadomość dla rolników poszkodowanych przez suszę lub powódź.

 • 2018-07-23

  Susza - ponowny apel o szacowanie strat

  Bez zakończenia prac komisji szacujących starty nie będzie możliwości szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom.

 • 2018-07-23

  Nabór wniosków w ramach programu wsparcia reform strukturalnych

  Jest możliwość uzyskania wsparcia w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych – inicjatywy finansowanej ze środków europejskich.

 • 2018-07-18

  Plan dla Wsi - całe video z wystąpienia

  Plan Dla Wsi przedstawiono w Głogowo, w woj. kujawsko-pomorskim, podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami.