Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 2023-03-26

  Koniec z nadużyciami przy interwencyjnym odbiorze zwierząt

  – Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na polskie rolnictwo – stwierdził sekretarz stanu Rafał Romanowski, odnosząc się do zarzutów przedstawionych dziś przez ugrupowanie Konfederacja wobec projektu dotyczącego zasad odbierania zwierząt przez organizacje społeczne. Sekretarz stanu przedstawił nowe rozwiązania zawarte w tym projekcie. Zwrócił też uwagę, że monitoring to...

 • 2023-03-07

  WPR wchodzi w fazę realizacji – 15 marca rusza nabór wniosków

  W związku ze zbliżającym się startem naboru wniosków o płatności obszarowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik przekazali najważniejsze, praktyczne informacje dla rolników. W konferencji prasowej w siedzibie MRiRW wzięła udział także zastępca prezesa Agencji...

 • 2023-02-15

  Decyzje Rady Ministrów

  Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Podwyższona zostanie także stawka pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 mln zł.

 • 2023-02-09

  LEADER – inicjatywa wspierająca aktywizację społeczności wiejskich

  LEADER to oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej, wprowadzona w 1991 r. Jej istotą jest włączenie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. Inicjatywa LEADER została wdrożona do PROW 2014–2020.

 • 2023-01-27

  ARiMR prosi rolników o informacje dotyczące zbóż

  Do niektórych rolników odezwali się pracownicy biur powiatowych ARiMR z pytaniami o ilości zbóż pozostające w gospodarstwie. Pozyskane w ten sposób informacje dotyczące zgromadzonego ziarna będą wykorzystane podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w dyskusji nad propozycjami dotyczącymi eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

 • 2023-01-25

  Zmiany w programie azotanowym

  Zbliża się aktualizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego.

 • 2023-01-23

  Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych

  Od tego roku w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027 przyznawane będzie wsparcie na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to nowy rodzaj wsparcia, niewdrażany dotychczas w Polsce, w ramach WPR.

 • 2023-01-02

  Większe wsparcie na ochronę wód przed azotanami

  Do 150 tys. zł na beneficjenta zwiększona została stawka wsparcia na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, PROW 2014 – 2020.

 • 2022-12-26

  Nowe działania w PROW dla produkujących świnie w cyklu zamkniętym: zgoda KE

  Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej będą mogli otrzymać nowe wsparcie. Dofinansowanie wyniesie od 2400 zł do 70 000 zł. Do PROW 2014–2020 został dodany nowy instrument wsparcia.

 • 2022-12-21

  Emerytury rolnicze: Rada Ministrów podjęła decyzję

  Emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Gwarantuje to przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. O kluczowych założeniach projektu poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister RiRW Henryk Kowalczyk.

 • 2022-11-23

  Aplikacja suszowa – kalkulacja albo protokół

  Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

 • 2022-10-14

  Wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.

  W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. Tymczasem średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności...

 • 2022-10-13

  Zasady stosowania nawozów naturalnych jesienią

  W związku z zapytaniami dotyczącymi terminów jesiennego stosowania nawozów naturalnych przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ich stosowanie na gruntach ornych do 30 listopada.