Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 12.12 br. w przeddzień posiedzenia Rady Ministrów UE odbyła się kolejna, nieformalna debata ministrów rolnictwa nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Obecni na spotkaniu ministrowie opowiedzieli się za uproszczeniem wspólnej polityki rolnej, odejściem od historycznych kryteriów w naliczaniu płatności bezpośrednich dla poszczególnych państw członkowskich oraz pro-rozwojowym wsparciem rolnictwa. Propozycja „zazielenienia” polityki rolnej, zawarta w Komunikacie Komisji Europejskiej spowoduje jej dalsze skomplikowanie w zakresie administrowania i zrozumienia Ministrowie Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Hiszpanii i Węgier wyrazili podobny pogląd na kształt przyszłej polityki rolnej, przyjmując wspólną deklarację dotyczącą reformy WPR (w grupie krajów przyjmujących deklarację - z przyczyn proceduralnych nie mogą być wymienione państwa obecnego TRIO Prezydencji czyli Hiszpania, Belgia i Węgry). Tekst wspólnej Deklaracji w załączeniu.

 

W dniu 13 grudnia br . minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów UE. W porządku obrad poza debatą ministrów rolnictwa nad Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej do 2020r. były tematy związane z obecną sytuacją na rynku mleka i przyszłymi regulacjami dotyczącymi tego sektora wobec zapowiadanego odejścia od kwotowania mleka. Przedmiotem obrad Rady były też kwestie rybne w tym ustalanie kwot połowowych na 2011r. Komisja Europejska zaprezentowała wniosek dotyczący rozporządzenia PE i Rady w sprawie polityki jakości produktów rolnych. W sprawach różnych ministrowe omawiali sytuację na rynku wieprzowiny oraz ewentualne przyszłe regulacje tego rynku w ramach reformy WPR.

 

Wieczorem 13 grudnia br. minister Marek Sawicki uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Przedstawicielstwie Stałym RP w Brukseli. Spotkanie było dobrą okazją do rozmów i wymiany poglądów w gronie polskich pracowników pracujących w Brukseli oraz przedstawicieli instytucji Unijnych i innych państw UE.

 

Wspólna deklaracja dotycząca reformy WPR, Bruksela, 12 grudnia 2010 r. - pobierz plik (.pdf 40,98 kB)

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!