Rada UE - szerokie poparcie dla polskiego wniosku w sprawie suszy

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), na wniosek Polski, ministrowie oraz komisarz ds. rolnictwa omawiali sytuację rolników dotkniętych w Polsce suszą.

Rada UE - szerokie poparcie dla polskiego wniosku w sprawie suszy
Polskiej delegacji na posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa UE przewodniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. Przedstawił on niekorzystną sytuację klimatyczną w Polsce (brak opadów, wysokie temperatury) w ostatnim okresie oraz dotkliwe straty jakie w skutek takich warunków klimatycznych ponieśli rolnicy.
 
Minister Ardanowski, podkreślił, że dla rolników sytuacja jest bardzo trudna. Oznacza to w wielu regionach mniejsze zbiory zbóż i rzepaku,  braki pasz  dla zwierząt, przy jednoczesnej konieczności spłaty przez rolników  zobowiązań  finansowo-kredytowych. Minister zaapelował do  KE o uruchomienie działań nadzwyczajnych w ramach istniejących możliwości prawnych, a do kolegów ministrów, o solidarność europejską wobec trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. W dyskusji zabrało głos 16. ministrów. Wszyscy oni poparli wniosek Polski. Wielu ministrów  podkreśliło również  trudną w tym roku, z powodów klimatycznych, sytuację w ich krajach.
 
Komisarz Phil Hogan podkreślił, że Komisja uważnie monitoruje sytuację na rynkach rolnych. Pomimo, że ostateczne straty nie są jeszcze znane - zaproponował on działania, które pomogą rolnikom przetrwać ten trudny sezon rolniczy.
 
Rolnicy otrzymają wyższe w tym roku zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich w wysokości 70% należnych kwot płatności bezpośrednich oraz 85% w ramach działań obszarowych PROW. Rolnicy państw dotkniętych suszą zostaną również zwolnieni z niektórych zobowiązań  wynikających z zazielenienia.  Dostępna będzie pomoc państwa w formule de minimis.
 
W punkcie porządku obrad dotyczącym uproszczenia i subsydiarności w nowych propozycjach legislacyjnych WPR po 2020 roku, komisarz P. Hogan podsumował wszystkie działania uproszczeniowe jakie zostały wykonane za jego kadencji oraz wskazał przykłady  uproszczeń w obecnych propozycjach legislacyjnych WPR po 2020r.  Prezentację przedstawił również dyrektor generalny JRC, w której zaprezentował możliwości uproszczenia realizacji WPR przy użyciu nowoczesnych technologii.
 
Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że nowe rozwiązania po 2020 r. muszą zapewnić rzeczywiste uproszczenia zarówno dla rolników, jak i administracji.
- Nowy model wdrażania WPR poprzez plan strategiczny wymagać będzie  wielu dodatkowych analiz i ocen  co nie służy uproszczeniu. Zaproponowana wspólna dla obu filarów procedura zatwierdzania i zmiany planu strategicznego rodzi ryzyko opóźnień lub wręcz braku możliwości uruchomienia na czas  płatności bezpośrednich – podkreślił polski minister.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: