Spotkanie z przedstawicielami producentów tytoniu

Minister Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami producentów tytoniu. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu, w celu przedyskutowania bieżących potrzeb tego sektora.

Spotkanie z przedstawicielami producentów tytoniu


Minister poinformował, że przekazał dzisiaj do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie w ramach specjalnego wsparcia, przewidzianego w art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, dot. finansowania produkcji tytoniu jakościowego. „Liczę, że otrzymamy zgodę Komisji jeszcze w tym roku i w latach 2012 i 2013 producenci tytoniu takie dodatkowe dofinansowanie z artykułu 68 dostaną.”


Podczas spotkania poruszona została także kwestia prac nad kształtem reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. „Utrzymaliśmy maksymalną stawkę płatności odłączonej. Jest to nasz wspólny sukces. Teraz trzeba zastanowić się nad tym, jakie są potrzeby sektora tytoniowego i jak na forum unijnym uzasadnić konieczność utrzymania upraw tytoniu oraz dopłat dla tego sektora” – mówił Marek Sawicki.


W związku z objęciem przez Polskę dwuletniego przewodnictwa w ramach UNITAB (Union Internationale Des Producteurs De Tabac) obie strony wyraziły chęć współpracy w ramach działań podejmowanych na forum międzynarodowym.


UNITAB jest organizacją, która reprezentuje plantatorów tytoniu ze wszystkich państw UE oraz Szwajcarii. Występując w imieniu blisko 350 tysięcy producentów surowca tytoniowego oraz pracowników tego sektora UNITAB działa na rzecz zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków kontynuacji i rozwoju uprawy tytoniu w Europie. Dlatego, zdaniem ministra Sawickiego, ważne jest, aby również na forum tej organizacji poruszać temat przyszłości WPR i dążyć do wypracowania spójnego stanowiska dotyczącego reformy unijnej polityki rolnej, uwzględniającego potrzeby producentów tytoniu.


„Jeśli my wszyscy i wszystkie rolnicze organizacje, nie będziemy śmiało mówili, że WPR wymaga radykalnego uproszczenia i ustanowienia nowych kryteriów podziału środków, to nie będzie wyrównania, a jedynie kosmetyczne zmiany. Trzeba wypracować nowe, obiektywne kryteria, bo tylko wtedy WPR będzie sprawiedliwa i zagwarantuje konkurencyjność na europejskim rynku” – powiedział szef resortu rolnictwa.


Wspólnie zdecydowano o potrzebie zorganizowania wkrótce kolejnego spotkania, w celu omówienia potencjalnych możliwości zmian na tym rynku.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!