Udane spotkania ministra Sawickiego z komisarzami UE

Akceptacja zmian w realizacji PROW 2007-2013 oraz odstępstwa dla produktów wędzonych to główne tematy ostatnich (6.05.2014) rozmów bilateralnych ministra Marka Sawickiego z dwoma komisarzami UE w Brukseli.

Udane spotkania ministra Sawickiego z komisarzami UE
 

Podczas spotkania z komisarzem ds. Zdrowia (DG SANCO) Tonio Borgiem minister Sawicki rozmawiał o możliwości przesunięcia środków w ramach PROW 2007-2013 na modernizację gospodarstw i w tej kwestii uzyskał jego poparcie.

Minister Sawicki podniósł także kwestię potrzeby zwolnienia wędlin tradycyjnych z nowych unijnych norm. Odstępstwo dotyczyłoby produktów znajdujących się na, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Liście Produktów Tradycyjnych. Komisarz Borg przychylnie odniósł się do derogacji dotyczącej tych produktów sprzedawanych na rynkach lokalnych. Zaproponował jednocześnie misję ekspertów unijnych w Polsce (na koszt UE) w celu pomocy zakładom mięsnym w dostosowaniu się do nowych norm wędzenia.


Istotnym elementem rozmowy była również ważna nadal kwestia ograniczeń dla producentów trzody chlewnej, wynikająca z pojawienia się 2 przypadków ASF u dzików na terenie Polski. Minister Sawicki poprosił komisarza o dalsze unijne wsparcie i wydłużenie programu rekompensat dla rolników. Podkreślił też potrzebę zapewnienia środków unijnych na objęcie badaniami dzików na terenie całego kraju. Komisarza Borg udzielił poparcia w obydwu kwestiach.

Sprawa uzyskania poparcia na przesunięcia środków w ramach PROW 2007-2013 na modernizację gospodarstw była przedmiotem spotkania ministra z komisarzem ds. Środowiska Janezem Potocznikiem. Minister Sawicki wyjaśnił podczas spotkania, że cele z zakresu ochrony środowiska zostaną w pełni zrealizowane, a nawet przekroczą obowiązujące limity. Jednocześnie minister Sawicki przedstawił nasze podejście do kwestii realizacji celów środowiskowych w ramach PROW 2014-2020 oraz wykorzystania budżetu polityki spójności na działania środowiskowe (np. infrastruktura wodno-kanalizacyjna i przeciwpowodziowa).

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!