Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w szóstym miesiącu bieżącego roku.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r.
Rynek nawozów mineralnych
 
W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.
 
W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40%, sól potasową, polifoski 6:20:30 oceniono jako dobry, wapniowo-magnezowe, siarczan potasu polifoskę 8:24:24, 4:12:32, superfosfat pojedynczy granulowany i amofoskę jako średni, wapno tlenkowe CaO min. 80% jako słaby.
 
W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.
 
W województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający. Nie występował superfosfat pojedynczy granulowany i siarczan potasu.
 
W województwie łódzkim jako bardzo dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe, występują w 97% punktach sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 77% punktów. Jako dostateczne – zaopatrzenie w nawozy fosforowe w 40% punktów, wapniowo-magnezowe w 43% punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w siarczan potasu – 33%, polifoska 4:12:32 - 33%. Jako bardzo słabe – wapniowe są dostępne w 10% punktów sprzedaży i amofoska w 10% punktów sprzedaży.
 
W województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoskę 6:20:30. Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40% i nawozy wapniowe. Bardzo słabe jest zaopatrzenie w siarczan potasu - jest bardzo mało notowań i ceny mogą być mało wiarygodne oraz w amofoskę. Brakuje na rynku polifoski 4:12:32 - w sprzedaży unifoska.
 
W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono jako dobry, ale zainteresowanie kupnem jest słabe. W przypadku superfosfatu pojedynczego granulowanego, superfosfatu wzbogaconego 40%, siarczanu potasu, amofoski – występują w zależności od terenu braki. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, ceny są wysokie i w związku z tym występuje ograniczone zainteresowanie zakupem.
 
W województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, superfosfat pojedynczy granulowany, nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: