Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2021-07-21

  Informacja dotycząca zakazu desykacji gryki i prosa

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie zarejestrowane, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środki ochrony roślin nie mogą być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa.

 • 2021-07-03

  MRiRW przypomina: stosowanie środków ochrony roślin tylko zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa włącza się w akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ma na celu przypomnienie rolnikom o konieczności właściwego stosowania środków ochrony roślin na bazie glifosatu.

 • 2021-06-26

  Potrzebna wyszukiwarka środków dla rolnictwa z numerami partii produktu - niemożliwa do realizacji

  Zasady wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r. str. l, ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

 • 2021-06-11

  Grupa Azoty PUŁAWY otwiera wytwórnię nawozów granulowanych

  W dniu 11 czerwca w Grupie Azoty PUŁAWY miało miejsce uruchomienie wytwórni nawozów granulowanych, w skład której wchodzą – oprócz linii produkcyjnych - najnowocześniejsza w Polsce pakownia oraz hale sezonowania. W lipcu 2020 r. przeprowadzony został rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii produkcyjnej, a teraz ruszyła produkcja ciągła nawozów. Tym samym zakończona...

 • 2021-06-02

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2021r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2021r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu2021r.

 • 2021-03-01

  CIECH zarejestrował przełomową technologię formulacji glifosatu

  CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, zarejestrował innowacyjną i chronioną patentem technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów bazujących na glifosacie, przy obniżeniu o połowę dawki substancji aktywnej na hektar w porównaniu do istniejących standardów. Nowa technologia...

 • 2021-02-26

  Co dalej z kaptanem?

  Komitety Copa-Cogeca zwróciły się do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie wniosku w sprawie możliwości odnowienia pozwolenia dla substancji czynnej - kaptan, ponieważ jej bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) solidnymi dowodami naukowymi dotyczącymi wszystkich zastosowań (zarówno w szklarni jak i na polu).

 • 2021-02-22

  Stosowanie środków ochrony roślin a strategia „Od pola do stołu”

  Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko.

 • 2021-02-18

  Informacja dotycząca warunków przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu

  Nawozy mineralne na bazie azotanu amonu o zawartości powyżej 28% N, np: Saletra amonowa, Saletrosan 30 są materiałami niebezpiecznymi i muszą być transportowane jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067 (oznakowania na opakowaniu, worku lub big-bagu), co wymaga zastosowania określonych warunków przewozu wynikających z przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych...

 • 2021-02-11

  Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej

  Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.

 • 2021-02-01

  Jak ograniczyć wymywanie azotu i wydłużyć jego działanie?

  Zagwarantowanie roślinom optymalnej ilości azotu w krytycznych okresach ich wzrostu jest priorytetem producentów rolnych.

 • 2021-01-27

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w grudniu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w grudniu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w grudniu 2020r.

 • 2020-12-16

  WZ WIR w sprawie ograniczenia możliwości stosowania niektórych środków ochrony roślin

  W związku z założeniami tzw. Zielonego Ładu w Europie i wynikającymi stąd ograniczeniami stosowania dużej grupy środków ochrony roślin, które dotychczas były powszechnie wykorzystywane do ochrony upraw, apelujemy o wypracowanie rozwiązania, które umożliwi racjonalne dokonanie planowanych zmian i odpowiednie dostosowanie się rolników do nowych zasad.
Nawozy i środki ochrony roślin