| Autor: redakcja1

BNP Paribas pomoże sfinansować wymianę starych pieców na nowe i ekologiczne

BNP Paribas będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Związek Banków Polskich (ZBP) podpisały odpowiednie porozumienie. To kolejna pro-ekologiczna inicjatywa, wpisująca się w strategię banku. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności.

BNP Paribas pomoże sfinansować wymianę starych pieców na nowe i ekologiczne
- Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian, dlatego uczestnictwo w programie Czyste Powietrze od początku było dla nas naturalne. Jednym z naszych zobowiązań, podjętych w ramach strategii CSR, jest współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Już w 2011 roku Grupa BNP Paribas za priorytet uznała inicjatywy służące zapobieganiu zmianom klimatu. Czujemy się biznesowymi weteranami działań na rzecz środowiska i nie mam wątpliwości, że doświadczenia, które możemy wnieść do programu, okażą się cenne – mówi Jarosław Rot, dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas.

Cel programu „Czyste powietrze” to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych za pomocą przestarzałych pieców oraz przy użyciu niskiej jakości paliwa. W ramach inicjatywy każdy, kto chce wymienić stare i nieefektywne źródło ciepła na nowoczesne i spełniające najwyższe normy, może ubiegać się o dotację. Współpraca NFOŚiGW z bankami, w tym z BNP Paribas, zapewni dodatkowe możliwości finansowania takich przedsięwzięć kredytem.
 
Bank BNP Paribas wprowadzi do oferty dedykowany kredyt, który posłuży finansowaniu inwestycji wpisujących się w idee programu. Chodzi m.in. o prace termomodernizacyjne, wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz zakup urządzeń wspomagających efektywność energetyczną czy produkcję energii z odnawialnych źródeł, takich jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.
 
- Chcemy maksymalnie uprościć procedury. Dlatego połączymy wnioskowanie o dotację z programu Czyste Powietrze z wnioskiem o udzielenie kredytu. Kredyty będą dostępne zarówno w oddziałach Banku BNP Paribas, jak i za pośrednictwem naszych partnerów, którzy są dystrybutorami instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. My złożymy w imieniu klienta wniosek do NFOŚiGW, a otrzymana dotacja zmniejszy kwotę kredytu – tłumaczy Jarosław Rot.

Finansowanie inwestycji służących redukcji emisji zanieczyszczeń i zmniejszeniu zużycia energii przez gospodarstwa domowe to ważny cel Banku. Odpowiednie doświadczenie we współpracy z klientami indywidualnymi BNP Paribas zdobył m.in. finansując ponad 13 tysięcy przydomowych instalacji fotowoltaicznych.
 
Bank przykłada szczególną wagę do oceny finansowanych projektów i inwestycji pod kątem ich wpływu na otoczenie. Decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz danego przedsięwzięcia. BNP Paribas ogranicza swój udział w sektorach, których działania są uznawane za niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju lub szkodliwe dla środowiska. Bank już pięć lat temu rozpoczął proces wyjścia z finansowania energetyki węglowej. W tym samym czasie rozwija finansowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne.
 
Pro-ekologiczne inicjatywy banku są dostrzegane i doceniane. W 2019 roku BNP Paribas został uznany za najbardziej odpowiedzialną firmę w Polsce. W trzynastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii „bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”.


Tagi:
źródło: