| Autor: redakcja3

Copa-Cogeca: Nowa polityka klimatyczna nałoży poważne obciążenia na gospodarzy w UE

W opinii Copa-Cogeca nowe ramy polityki UE w zakresie klimatu i energii do roku 2030 nałożą poważne obciążenia na europejskich rolników, co zagrozi konkurencyjności, zielonemu wzrostowi, zatrudnieniu i dostawom żywności w UE.

Copa-Cogeca: Nowa polityka klimatyczna nałoży poważne obciążenia na gospodarzy w UE
W piśmie do Rady UE, Copa-Cogeca podkreśliła, że należy ostrożnie podejść do opcji zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 40%, gdyż może to nałożyć dodatkowe obciążenia na sektory nieobjęte ETS, w tym rolnictwo. Kwestia ta zostanie omówiona na szczycie głów państw i rządów dn. 21 marca.

Copa-Cogeca jest zdania, że sektor rolny i leśny UE w znacznym stopniu przyczyniły się do łagodzenia zmian klimatu poprzez wytwarzanie energii odnawialnej na potrzeby innych sektorów, co jednak nie jest wliczane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnym. Sektory te są pionierami rozwoju odnawialnych źródeł energii, dzięki produkcji biomasy, biopaliw i biogazu oraz instalacji paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Pozwala to również na ograniczenie zależności UE od paliw kopalnych. Ponadto, unijny sektor rolny znacznie bardziej ograniczył emisje gazów cieplarnianych niż średnia redukcji osiągniętych w jakimkolwiek innym sektorze w latach 1990-2011. Niemniej jednak, sektor ten nie będzie mógł utrzymać takiego rytmu w nadchodzących latach, ze względu na wzrost zapotrzebowania na żywność. Dlatego też, należy upewnić się, że udział tych sektorów w redukcji emisji gazów cieplarnianych nie wpłynie na spadek ich konkurencyjności. Należy zapewnić elastyczność między decyzją dot. wspólnego wysiłku redukcyjnego i zasadami rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich usuwania wynikających z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Ponadto, nie można automatycznie uwzględnić sektora LULUCF w zobowiązaniach UE dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030.

Copa-Cogeca uważa, że te ramy polityczne nie są wystarczająco ambitne, jeśli chodzi o wyznaczanie celów w zakresie odnawialnych źródeł energii, takich jak biopaliwa. Zdefiniowanie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych nie wystarczy, aby zrealizować program UE dot. zmiany klimatu. Musi on być połączony z celami dla odnawialnych źródeł energii i osobnym pod-celem dla energii odnawialnych w transporcie. Jeśli zabraknie wiążących krajowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i pod-celu dla energii odnawialnych w transporcie oraz celu redukcji emisji CO2 w transporcie w pakiecie klimatyczno-energetycznym na rok 2030, to zamiast energii odnawialnej będzie się stosować paliwa kopalne, co sprawi, że trudniej będzie osiągnąć cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to sytuacja nie do przyjęcia.

Biorąc pod uwagę rozwój energii odnawialnych, energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i pojazdów elektrycznych, unijny pod-cel dla transportu powinien zostać zwiększony do poziomu co najmniej 10%.  Należy utrzymać wsparcie dla biopaliw konwencjonalnych po 2020 r., aby umożliwić dalszy rozwój i produkcję biopaliw zaawansowanych.  Niezmiernie ważny jest osobny pod-cel w wysokości 2% dla tej kategorii.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!