Komisja przyjmuje nowe standardy intensywnego chowu drobiu i świń

Przyjęta decyzja odnosi się do gospodarstw hodowlanych liczących ponad 40 tys. stanowisk dla drobiu, 2 tys. stanowisk dla tuczników powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla loch.

Komisja przyjmuje nowe standardy intensywnego chowu drobiu i świń
W dniu 21 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje odnośnie najlepszych dostępnych technik (BAT) w stosunku do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
 
Opisane w decyzji najlepsze dostępne techniki mają pomóc państwom członkowskim UE ograniczyć wpływ intensywnego chowu zwierząt na środowisko.


Tagi:
źródło: