Minister Rolnictwa popiera stanowisko Zarządu KRIR w sprawie TTIP

W dniu 23 czerwca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przesłał podziękowanie za przekazanie przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowiska w sprawie negocjowanej Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership — TTIP) między UE a USA.

Minister Rolnictwa popiera stanowisko Zarządu KRIR w sprawie TTIP
W piśmie Minister podkreślił, że podziela opinie Zarządu KRIR o potencjalnych zagrożeniach dla sektora rolnego, które mogą wynikać ze zbyt daleko idącej liberalizacji handlu rolnego z USA. Jak szczegółowo informowaliśmy na licznych spotkaniach z przedstawicielami polskich organizacji rolniczych, Rząd RP (resortem wiodącym jest Ministerstwo Rozwoju) prezentuje w dyskusjach z Komisją Europejską, prowadzącą w imieniu państw członkowskich UE negocjacje, stanowisko o konieczności uwzględnienia wrażliwości sektora rolnego. Postulujemy zwłaszcza uwzględnienie kwestii takich, jak: niedopuszczenie do obniżenia unijnego poziomu bezpieczeństwa i jakości żywności na skutek TTIP, zapewnienie właściwego traktowania towarów wrażliwych (wyłączenie z pełnej liberalizacji), zapewnienie neutralności Umowy z punktu widzenia WPR, uwzględnienie różnicy w wymogach dotyczących produkcji rolnej, obowiązujących w UE i USA, uzyskanie poprawy w dostępie polskich produktów do rynku USA.
 
Jednocześnie poinformowano, ze stanowisko Zarządu KRIR zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju, jako resortu wiodącego w zakresie polityki handlowej.
 
Minister zapewnił również o woli i gotowości MRiRW, do bieżących konsultacji odnośnie stanu negocjacji oraz uwag i postulatów KRIR, celem jak najpełniejszego zagwarantowania ochrony interesów polskiego sektora rolnego w ramach TTIP oraz innych umów o wolnym handlu negocjowanych obecnie bądź planowanych do negocjacji w najbliższej przyszłości przez Komisję Europejską.


Tagi:
źródło: