Produkty ekologiczne. Porozumienie handlowe z Chile

W poprzednim tygodniu Unia Europejska osiągnęła porozumienie handlowe z Chile odnośnie produktów ekologicznych, czyli respektowania zasad produkcji i kontroli tych produktów.

Produkty ekologiczne. Porozumienie handlowe z Chile

Jak podaje FAMMU/FAPA, porozumienie zakłada wzajemne respektowanie logo dla produktów ekologicznych oraz więcej możliwości dla wymiany informacji. Zdaniem komisarza ds. rolnictwa Hogana europejski sektor produkcji ekologicznej rozwija się dynamicznie, a Chile ma duży potencjał do rozwoju tego sektora.
 
Unia podpisała w ostatnich latach tego typu umowy z Japonią, USA, Kanadą, Szwajcarią, Australią i Koreą Płd., ale reprezentanci z agendy Komisji DgAgri podkreślają, że jest to pierwsza umowa „nowej generacji” handlu produktami ekologicznymi o zwiększonym zakresie. Unia bowiem jest w trakcie rozmów, które mają na celu reformę prawodawstwa ekologicznego. Aktualna holenderska „prezydencja” liczy na polityczne porozumienie do końca czerwca br.
 
Tymczasem Unia i Kanada osiągnęła 7 kwietnia br. porozumienie w obrębie poszerzenia o wina umowy handlowej względem produktów ekologicznych. Umowa z Kanadą z powodzeniem funkcjonuje od 5 lat.Tagi:
źródło: