Powróci płatność uzupełniająca?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który zakłada rozszerzenie w 2022 r. katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Zakłada się rozszerzenie katalogu o uzupełniającą płatność podstawową (UPP) przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Ze względu na jej szeroki zakres UPP - ponad 9 mln ha i ok. 1,17 mln rolników według danych z 2013 r. – jej przywrócenie przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników.

Powróci płatność uzupełniająca?
Na realizację uzupełniającej płatności podstawowej planuje się przeznaczyć 400 mln zł. Z tego 50 proc. ma zostać wypłacone do końca 2022 r., a pozostała część w pierwszej połowie 2023 r. Jako źródło finansowania wskazano rezerwę celową budżetu państwa.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że problemem, jaki nowelizacja ma rozwiązać są znaczne różnice między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym, a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce i w UE.

Zgodnie z uzasadnieniem UPP obejmie najważniejsze rośliny uprawne - zboża, oleiste, wysokobiałkowe, a także grunty ugorowane. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin oraz stawki mają zostać określone w osobnych rozporządzeniach.

 


Tagi:
źródło: