| Autor: redakcja1

Projekt zmian ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wprowadzone zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 23 września 2016 r. przysporzyły rolnikom wiele trudności, pojawiły się również wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych zapisów.

Projekt zmian ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
W celu rozwiązania kwestii problematycznych oraz ułatwienia wypełniania obowiązków ciążących na posiadaczach zwierząt gospodarskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt zmiany ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 
Najważniejsze zmiany uwzględnione w projekcie dotyczące rejestracji i znakowania świń to:
  • Możliwość wyboru metody oznakowania zwierząt: dozwolony jest kolczyk i tatuaż, zarówno w przypadku znakowania świń urodzonych w stadzie czy przemieszczonych do innej siedziby stada niż siedziba stada urodzenia. W przypadku wyboru znakowania świń kolczykiem, nie będzie narzucona na której małżowinie usznej świni ma być on założony.
    W obowiązujących przepisach należy znakować trzodę urodzoną w siedzibie stada kolczykiem (na lewej małżowinie), a dodatkowe znakowanie przemieszczonych sztuk do siedziby stada innej niż urodzenia można wykonać tylko tatuażem.
  • Jednoznaczne określenie terminu na wykonanie dodatkowego oznakowania, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia tj. nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada.
  • Wycofanie nakazu zgłaszania kierownikowi biura ARiMR faktu dodatkowego znakowania. Obecnie na przekazanie tej informacji rolnik ma 7 dni.
W projekcie zaproponowano zniesienie obowiązku sporządzania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada przez posiadaczy bydła. Według aktualnej ustawy posiadacze zwierząt gospodarskich co najmniej raz na 12 miesięcy i nie później niż w dniu 31 grudnia mają obowiązek dokonania spisu i przedłożenie do w ciągu 7 dni od sporządzenia w ARiMR.
 
Ze względu na uwagi Polskiego Związku Hodowców Koni zaproponowano zastąpienie konieczności przedstawienia przez właściciela koniowatego tłumaczenia na język polski sekcji I dokumentu identyfikacyjnego dokonanym przez tłumacza przysięgłego, przedstawieniem we wniosku o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych.
 
Wielkopolska Izba Rolnicza przedstawiła szereg uwag do zmian w rejestracji zwierząt obowiązujących od 18 października ubiegłego roku, m.in. na spotkaniu z Sekretarzem Stanu Jackiem Boguckim w dniu 2 listopada 2016 r. Dzięki zgłoszonym problemom w grudniu 2016 r. zmieniono interpretację dotyczącą terminu dodatkowego znakowania zwierząt w przypadku świń przebywających dłużej niż 30 dni w siedzibie stada innej niż siedziba stada urodzenia. Formalne uregulowanie tego zapisu ma nastąpi jednak po wejściu w życie zaproponowanego 20 czerwca br. projektu ustawy.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!