Stosowanie środków ochrony roślin na obszarach EFA

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie dyskusji na forum Unii Europejskiej i zmianę przepisów krajowych w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznawanych za EFA.

Stosowanie środków ochrony roślin na obszarach EFA
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5.10.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. 2017 poz. 1943) wydane na podstawie przepisów UE, spowodowały, że rolnicy nie mogą stosować środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA – na ugorach, międzyplonach, uprawach wiążących azot oraz pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja.
 
Negatywne skutki tego przepisu odczuwalne są zwłaszcza w uprawach wiążących azot, które łatwo ulegają zachwaszczeniu, co powoduje trudności w przywróceniu uprawy na takich polach.
 
Przedstawiając powyższe samorząd rolniczy wniósł o przywrócenie możliwości stosowania środków ochrony roślin w uprawach na obszarach uznawanych za EFA, w tym dopuszczonych do stosowania środków do zaprawiania nasion.


Tagi:
źródło: