| Autor: mikolaj

Zakaz uboju rytualnego zgodny z Konstytucją RP

W minionym tygodniu, 17 dnia marca 2014 r., Prokurator Generalny przesłał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko, w którym uznał, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji.

Zakaz uboju rytualnego zgodny z Konstytucją RP
Stanowisko Prokuratora Generalnego jest odpowiedzią na wniosek z 30 sierpnia 2013 r. Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt z Konstytucją RP i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zdaniem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, przepisy art. 34 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt ograniczają wolność uzewnętrzniania religii,  nie zezwalają bowiem na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju, przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki sposób, godząc w ten sposób w art. 53 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Prokurator uznał, że także zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji. Konstytucja bowiem pozwala ograniczać prawa i wolności m.in. ze względu na moralność i zdrowie publiczne. Prokurator powołuje się na to, że zarówno polskie, jak i unijne prawo uznaje zwierzęta za istoty czujące i wymagające ochrony przed cierpieniem. Wartość, jaką jest ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem, jest więc elementem moralności publicznej, dla ochrony której można ograniczyć wolność praktykowania religii i obyczajów.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!