Zmiany w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym
Projekt zawiera między innymi zmiany dotyczące:
  • rozszerzenia wdrażania Pakietu 2 „Ochrona gleb i wód” na teren całego kraju, ze względu na zmianę przepisów Prawo Wodne
  • ułatwień w zakresie podejmowania przez rolników nowych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych – dopuszczenie realizacji takich samych zobowiązań w ramach wariantów Pakietu 2, Pakietu 3 oraz wariantów Pakietów 4 i 5
  • przekształcenia wybranych warunków przyznania płatności RŚK na analogiczne wymogi
  • dostosowania listy roślin w ramach Pakietu 1 do listy upraw stosowanej w dywersyfikacji upraw w ramach zazieleniania
  • zmiany w załączniku do wymagań podstawowych do zobowiązań RŚK
  • doprecyzowania zapisów w istniejących przepisach.


Tagi:
źródło: