| Autor: redakcja1

Rynek i ceny truskawek mrożonych

Unijny rynek mrożonych truskawek charakteryzuje się stabilnością pod kątem cenowym od początku obecnego sezonu. Notowania Foodnews wskazują, iż kilogram polskich truskawek mrożonych w październiku 2014 roku o jakości IQF (Senga Sengana II kl. niekalibrowane) kosztował przeciętnie 1,07 euro/kg w stosunku do 1,09 euro/kg trzy miesiące wcześniej.

Rynek i ceny truskawek mrożonych

Ceny truskawek mrożonych

Ja podaje Bank BGŻ poziom cen był jednak nadal o 17% mniejszy niż przed rokiem, co wynika z dość wysokiej podaży truskawek mrożonych na rynku europejskim. Wysyłka tych polskich produktów do krajów Unii Europejskiej w pierwszych siedmiu miesiącach 2014 roku, według danych Eurostatu była o 17% większa w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem i wyniosła blisko 52 tys. t.

Eksport mrożonych truskawek

Niemniej jednak, już w samym lipcu dynamika eksportu mrożonek spowolniła, co wskazuje, że popyt na mrożone truskawki nieco się osłabił. Zdaniem Foodnews zakupy tych produktów są obecnie mniejsze, co wynika ze świadomości dostępności towaru na rynku i braku tendencji do tworzenia zapasów przez odbiorców.

Produkcja truskawek mrożonych

Tegoroczna produkcja mrożonych truskawek w Polsce zwiększyła się prawdopodobnie w odniesieniu do 2013 roku, co mogło być wynikiem prognozowanego przez GUS wzrostu produkcji owoców świeżych o 2,5% wobec 2013 roku i 31% w porównaniu do 2012 r.

Podaż truskawek mrożonych

Mniejsza jest z kolei podaż mrożonych truskawek z Chin. Jak wynika z danych Eurostatu, w lipcu i sierpniu do Unii zaimportowano 13,9 tys. ton truskawek z tego kraju, a więc o 45% mniej niż przed rokiem. Ich ceny nadal są niekonkurencyjne wobec truskawek polskich, co wynika z nie najlepszych tegorocznych uwarunkowań podażowych w Chinach. W październiku 2014 roku kilogram mrożonych truskawek z Chin kosztował przeciętnie 1,45 USD - 1,16 euro/kg.

Import truskawek mrożonych

Nieznacznie więcej tych produktów, w omawianym czasie importowano z Maroko. Jak wynika z danych Eurostatu było to 54,2 tys. ton, tj. wzrost o 1,5% w skali roku. Podobnie jak w przypadku truskawek polskich, dynamika eksportu do UE w połowie roku wyhamowała.

Jeśli chodzi o Maroko, eksport truskawek do UE-28 może nadal wykazywać tendencje spadkową. Większe zamówienia na marokańskie truskawki może mieć Rosja, której embargo oprócz produktów świeżych objęło mrożone owoce z UE. Od lipca do sierpnia br. na rynek Rosji z krajów Unii Europejskiej trafiło 2,9 tys. ton mrożonych truskawek, przy czym 92% stanowiły owoce z Polski.Tagi:
źródło: