| Autor: redakcja1

Eksport produktów mleczarskich

Produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w wyniku czego krajowy przemysł przetwórczy od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto.

Eksport produktów mleczarskich
W czasie dziesięciu miesięcy 2020 r. przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie większym niż rok wcześniej. W okresie styczeń– październik 2020 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła blisko 2 mld EUR i była o 1% wyższa niż przed rokiem. Wpływy z wysyłki tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego.
 
Tradycyjnie najważniejszym kierunkiem wywozu produktów mlecznych z Polski były kraje UE. W czasie dziesięciu miesięcy 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67% względem 75% przed rokiem. Jednocześnie zyski otrzymane z eksportu do UE zmniejszyły się się o 9% do 1,3 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były Niemcy z 364 mln EUR i 18% wartości, Czechy z 125 mln EUR i 6%, Wielka Brytania i Niderlandy - odpowiednio 99 mln EUR i 97 mln EUR – po 5%.
 
Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r., a więc od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję jest nieznaczny, a w okresie styczeń–październik 2020 r. wyniósł 6%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do tych państw była 2,6-krotnie większa niż w analogicznym okresie 2019 r. i wyniosła 120 mln EUR.
 
Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 26% i był o 3 pp. większy od notowanego rok wcześniej. Spośród tych krajów największy udział w eksporcie miały Chiny z 96 mln EUR i 5% wartości wywozu, Algieria z 77 mln EUR i 4%, a także Arabia Saudyjska z 45 mln EUR i 2%.
 
W strukturze asortymentowej wywozu produktów mlecznych od lat dominującą pozycję z 35% udział zajmują sery i twarogi. W okresie styczeń–październik 2020 r. wartość wysyłki tej grupy towarowej wyniosła 691 mln EUR i była o 3% wyższa niż w porównywalnym okresie 2019 r. Najwyższym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE, z 70% udziałem w wartości wywozu z 485 mln EUR, głównie Niemcy i Czechy - odpowiednio 79 mln EUR i 78 mln EUR – po 11% udziału w wartości eksportu tej grupy towarowej, a także Włochy z 51 mln EUR i 7% oraz Wielka Brytania z 43 mln EUR i 6% i Słowacja z 41 mln EUR i 6%. Do krajów spoza UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę za 73 mln EUR i 10,5% udziału, Arabii Saudyjskiej za 31 mln EUR i 4,5% oraz Izraela za 13 mln EUR i 2%.


Tagi:
źródło: