| Autor: redakcja1

Handel cukrem w pierwszym półroczu 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. eksport cukru wyniósł 207,4 tys. ton, w tym 139,7 tys. ton do UE. W tym czasie podmioty sektora wysyłały duże ilości i obniżały zapasy, aby przygotować się do dużej produkcji w kampanii 2016/2017 - podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Handel cukrem w pierwszym półroczu 2016 r.

Handel cukrem

Na unijnym rynku głównymi importerami cukru były Niemcy z 57 tys. ton, Litwa z 15 tys. ton, Łotwa z 12 tys. ton oraz Grecja i Włochy - po 11 tys. ton. W krajach UE eksporterzy otrzymywali cenę 516 EUR/t.
 
Spośród krajów trzecich największe ilości cukru dostarczono do Izraela - 26,7 tys. ton i Gruzji - 10,7 tys. ton, a ceny wywozowe uzyskane w krajach trzecich wyniosły 400 EUR/t.
 
Przywóz wyniósł 144,5 tys. ton cukru, w tym 36,9 tys. ton z krajów UE. Zakup cukru był duży, gdyż z uwagi na krótką kampanię cukrowniczą 2015/2016 niektórzy producenci już w lutym br. rozpoczęli rafinację cukru surowego.
 
Cukier do rafinacji sprowadzono w lutym z Zimbabwe - 25,6 tys. ton, w kwietniu z Mozambiku i Sudanu - po 25 tys. ton, a w czerwcu z Sudanu - 25 tys. ton. Ceny importowe wahały się w granicach 370-440 EUR/t.
 
Spośród krajów członkowskich czołowymi dostawcami były: Szwecja - 11 tys. ton, Niemcy - 9 tys. ton oraz Dania - 8 tys. ton. Średnia cena importowa z UE wyniosła 500 EUR/t.


Tagi:
źródło: