| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny produktami mleczarskimi z Polski

W latach 2015–2016, w wyniku głębokiej dekoniunktury na globalnym rynku mleka, polska branża mleczarska notowała pogorszenie wyników handlu zagranicznego. Jednak od początku 2017 r., wraz z ożywieniem światowego zapotrzebowania na produkty mleczarskie, zwiększają się przychody polskich przetwórców z eksportu tego asortymentu.

Handel zagraniczny  produktami mleczarskimi z Polski
W okresie styczeń–lipiec 2017 r. wartość wywozu produktów mleczarskich z Polski ukształtowała się na poziomie 1,2 mld EUR, a więc o 40% wyższym niż przed rokiem. IERiGŻ – PIB ocenia, że w 2017 r. wysyłka produktów mleczarskich wyrażona w ekwiwalencie mleka surowego może być o 8% wyższa niż w 2016 r. i osiągnąć poziom 4,2 mln ton, a w ujęciu wartościowym o 33% większy – ponad 2 mld EUR. Import może wzrosnąć do 1,9 mln ton i 960 mln EUR. W efekcie saldo wyniesie 2,3 mln ton i 1,2 mld EUR i będzie wyższe niż w 2016 r. odpowiednio o 12% i 68%.
 
Odtłuszczone mleko w proszku
 
Wzrost globalnego popytu na odtłuszczone mleko w proszku w 2017 r. zwłaszcza ze strony Algierii, Chin, Filipin, Indonezji, Wietnamu, Malezji i Meksyku wpływa stymulująco na jego wywóz z Unii Europejskiej, w tym z Polski. Z danych KE wynika, że w okresie ośmiu miesięcy 2017 r. poza obszar celny UE będącej największym światowym eksporterem tego produktu, wywieziono 560 tys. ton OMP, czyli o 43% więcej niż rok wcześniej. W wyniku oczekiwanego umacniania się waluty unijnej oraz spadku zapotrzebowania na OMP, gdyż wielu importerów mogło już uzupełnić poziom zapasów tego produktu, w następnych miesiącach 2017 r. dynamika zwyżki wysyłki OMP może ulec wyhamowaniu. KE prognozuje, że w 2017 r. unijny eksport OMP może być o 35% wyższy niż w 2016 r. i wynieść 776 tys. ton. Od początku 2017 r. rośnie także wywóz OMP z Polski. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. eksport tego proszku wyniósł 62 tys. ton i był o 21% większy niż w tym samym okresie 2016 r. IERiGŻ – PIB szacuje, że w 2017 r. wysyłka OMP może być o 30% wyższa niż w 2016 r. i wynieść 105 tys. ton. Zwyżka cen transakcyjnych sprowadzanego OMP wpływa ograniczająco na wwóz tego produktu do Polski. Ocenia się, że w 2017 r. roczny import odtłuszczonego mleka w proszku może wynieść 25–30 tys. ton względem 38 tys. ton w 2016 r.
 
Masło i tłuszcze mleczne
 
Notowany w 2017 r. w Unii Europejskiej dalszy wzrost konsumpcji masła, przy mniejszej jego produkcji oraz niskim stanie zapasów tego tłuszczu, wpływają ograniczająco na jego eksport. W okresie styczeń–sierpień 2017 r. z UE wyeksportowano 101 tys. ton masła, o 17% mniej niż rok wcześniej. Zwiększył się z kolei wywóz masła z Polski. W okresie styczeń–lipiec 2017 r. z kraju wysłano 31 tys. ton masła i tłuszczów mlecznych, czyli o 6% więcej niż w porównywalnym okresie 2016 r. Jednocześnie wartość wywozu tego asortymentu była o 69% wyższa niż rok wcześniej i ukształtowała się na poziomie 131 mln EUR. W 2017 r., eksport masła z Polski według oceny IERiGŻ – PIB może być o 22% większy od zrealizowanego w 2016 r. i wynieść 55 tys. ton. Jednocześnie przywóz może się ukształtować na poziomie 20 tys. ton względem 17 tys. ton w 2016 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!