Ostrzejsze kontrole żywności w drodze od producenta na stół

Przepisy wprowadzające skuteczniejsze inspekcje żywności podczas kolejnych etapów podroży od producenta na stoły konsumentów, zostały przyjęte podczas głosowania w środę. Przepisy uzgodnione już nieformalnie pomiędzy posłami i Radą, mają poprawić możliwość śledzenia żywności, ułatwić walkę z oszustwami oraz przywrócić zaufanie konsumentów.

Ostrzejsze kontrole żywności w drodze od producenta na stół

Przepisy mają zapewnić powstanie pełnego, zintegrowanego oraz skuteczniejszego systemu kontroli w obszarach bezpieczeństwa żywności i paszy, kontroli wymagań dotyczących weterynarii oraz zdrowia roślin, jak również kontroli produkcji organicznej i zasad oznakowania geograficznego produktów.

- Po skandalu związanym z używaniem końskiego mięsa, konsumenci mieli poważne wątpliwości dotyczące skuteczności systemu śledzenia produktów w łańcuchu dostawców mięsa. Parlament Europejski, chciał rozwiać te obawy, dlatego opracowaliśmy zasady, które pozwalają właściwym władzom na zwalczanie fałszowania żywności oraz system odstraszających kar, w wypadku ich naruszania - powiedziała Karin Kadenbach (S&D, AT), odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym pomiędzy Parlamentem i Radą, wprowadzone zostaną:

  • pełny zakres kontroli, obejmujący cały łańcuch żywnościowy: kontrole żywności, paszy, zdrowia roślin, pestycydów, dobrostanu zwierząt, zasad oznakowania geograficznego oraz produkcja organiczna żywności
  • niezapowiedziane kontrole, oparte na potencjalnym ryzyku, we wszystkich sektorach
  • skuteczniejsze środki walki z fałszerstwami i oszustwami
  • przepisy dotyczące importu zwierząt i innych produktów z krajów trzecich
  • kontrole Komisji Europejskiej w państwach członkowskich i w krajach trzecich


Tagi:
źródło: