| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

Notowane w 2019 r. światowe zapotrzebowanie na artykuły mleczarskie wpływały stymulująco na ich wysyłkę z Polski.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi
W wyniku czego krajowa branża mleczarska uzyskała rekordowe wpływy z wywozu produktów mlecznych. Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2019 r. wartość wyeksportowanych artykułów mleczarskich osiągnęła poziom 2,29 mld EUR - 9,82 mld zł, a więc o 2% większy niż w bardzo dobrym 2018 r. Jednocześnie wydatki na zakup tego asortymentu poza granicami naszego kraju były o 7% wyższe od notowanych w 2018 r. i wyniosły 1,08 mld EUR - 4,62 mld zł. Dodatnie saldo handlu zagranicznego ukształtowało się w granicy 1,21 mld EUR - 5,20 mld zł, czyli o 3% niższej niż w 2018 r.
 
Produkty mleczne z Polski tradycyjnie dostarczane były głównie do UE. W 2019 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 74,2% w stosunku do 78,7% w 2018 r. Jednocześnie wpływy uzyskane z dostaw do UE zmalały o 4% do 1,7 mld EUR. Najważniejszymi importerami produktów mlecznych były Niemcy z 21% wartości i 488 mln EUR, Czechy z 8% i 176 mln EUR, Włochy z 5,5% i 125 mln EUR, Niderlandy i Wielka Brytania - po 5% i odpowiednio 113 mln EUR i 111 mln EUR oraz Słowacja, Rumunia, Węgry i Litwa - po 4%. Udział eksporcie artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. jest nieznaczny i w 2019 r. wyniósł 2,7%.
 
Jednak całkowita wartość wysłanych produktów do tego ugrupowania była blisko dwukrotnie wyższa niż w 2018 r. i wyniosła 62,5 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych był o 3 pp. większy od obserwowanego rok wcześniej i wyniósł 23%. Spośród tych krajów największy udział w wysyłce miały Chiny z 3,5% wartości wywozu i 80 mln EUR, a także Algieria i Arabia Saudyjska - po 2% – odpowiednio 50 mln EUR i 48 mln EUR.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!